Министерството на финансите започна проект за осигуряване качеството на одита

Migration Image

Проект за подобряване на адекватността и ефективността на вътрешния одит в публичния сектор чрез извършване на външни оценки на качеството, като част от програмата за осигуряване на качеството на одитната дейност стартира Министерството на финансите. Реализацията му се осъществява от дирекция bdquo;Вътрешен контрол във ведомството на Симеон Дянков.

Проектът ще обхване вътрешните одитори от министерства, агенции и общини, на които ще бъде представена практика от други държави-членки на ЕС в областта на външни оценки на вътрешния одит. Eксперти от дирекция bdquo;Вътрешен контрол ще участват в обучения и разработване на методология за извършване на външни оценки на качеството на одитната дейност.

Специфичните цели на проекта са свързани с постигане на единен подход за извършване на външни оценки на качеството на дейността по вътрешен одит. Отделните дейности включват изготвяне на методология в съответствие с добрите международни практики, обучения, свързани с качеството на вътрешния одит и извършването на външни оценки. Предвижда се и пилотно прилагане на процеса в три звена за вътрешен одит: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Русе.

Проектът е с продължителност 15 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

nbsp;

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст