Новите книжа на Сити Пропъртис излизат на борсата

Migration Image

От 4 октомври (четвъртък) започва търговията на БФБ-София с акциите от увеличението на капитала на Сити Пропъртис АДСИЦ, съобщиха от борсовия оператор. Книжата вече са вписани в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от комисията за финансов надзор. Акциите на фирмата, която работи на пазара на недвижимите имоти, са регистрирани на Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел.

Размерът на емисията преди увеличението беше 650 хил. лв., а след увеличението му с 650 хил. лв. вече достигна 1.3 млн. лева, разпределени в 1.3 млн. броя с номинал на една акция от 1 лев.

Процедурата по увеличението на капитала на Сити пропъртис приключи на 13 август, като срещу всички права са записани акции. Дружеството ще инвестира набраните средства в недвижими имоти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст