Цифровизират заплатите на централните банкери

Migration Image

Българска народна банка пусна публична покана за избор на фирма, която да разработи, внедри и поддържа информационно звеното Труд и работна заплата в Централната банка. Изборът ще стане с обществена поръчка. Срокът вече изтича – оферти за информационното обслужване се приемат до вторник, 30 октомври.

Договорът ще бъде едногодишен и не може да надхвърля сумата от 66 хил. лева. Избранникът ще получи сумата на четири тримесечни вноски.

В документите са изложени всички условия, които спечелилият поръчката трябва да изпълни за поддръжката на системата за централната ни банка. Мераклията трябва да има минимум един офис на територията на гр. София и минимум три договора, действащи през последните три години за разработване, внедряване и съпровождане на работещи версии на информационни системи, с използване на Oracle база данни и Oracle средства за разработка. Сборът от оборота на услугите, сходен с предмета на поръчката за последните три години, не трябва да е по-малко от 200 000 лв., без ДДС. Кандидатът трябва да притежава валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 за проектиране, разработване и внедряване на информационни системи.

Изискванията към броя и квалификацията на членовете на предложения екип, който ще изпълни поръчката, са прекалено конкретни и силно стесняват кръга на заподозрените. Освен ръководител и бизнес анализатор, във фирмата трябва да има поне двама разработчици. Ръководителят на проекта би трябвало да е бил ръководител на минимум три реализирани проекта, да има трудов стаж по специалността минимум 10 години. Бизнес анализаторът пък да е участвал в минимум три проекта, включващи бизнес анализ и моделиране на процеси; да има познания и опит в бизнес анализ при разработване и внедряване на информационни системи, с използване на Oracle база данни и Oracle средства за разработка и да има трудов стаж по специалността минимум пет години. Разработчиците са длъжни да имат трудов стаж по специалността минимум три години, свързан с разработване и внедряване на подобни информационни системи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст