Младенов: Намаляване на трудовите злополуки е национална политика на България

Migration Image

Националната политика по безопасност и здраве при работа е насочена към устойчивото и равномерно намаляване на трудовите злополуки. Това заяви министърът на труда Тотю Младенов по време на международна конференция по въпросите на достойния труд в Москва. Той допълни, че същевременно с това трябва да се гарантира и непрекъснатото подобряване на здравето на работещите.

По време на изказването си в третия панел на форума с тема bdquo;Безопасни и защитени работни местаrdquo;, министър Младенов акцентира върху успешното партньорство на държавата с Международната организация на труда (МОТ). Той посочи, че България е сред първите десет страни в света, ратифицирали най-много конвенции на МОТ. Като един от ключовите документи в сферата на сътрудничеството с МОТ Младенов определи Глобалната стратегия на Организацията за безопасност и здраве при работа. Тя поставя знак на равенство между достойния и безопасния труд.

България е първата страна в Централна и Източна Европа, въвела концепцията на МОТ за интегрираното инспектиране по спазване на трудовото законодателство, подчерта в доклада си Младенов. Той поясни, че важно място при контрола от инспекторите по труда се определя на консултирането на работодателите за правилното спазване на законодателството. Министърът припомни сключеното през 2010 г. тристранно споразумение между България, Гърция, Румъния в областта на условията на труд и защита на трудовите права, както и сключеното през 2011 г. споразумение с Кипър в същата сфера. С тези документи се гарантират правата на работниците в чужбина и по-ефективното им спазване, заяви Младенов.

Младенов обсъди с министъра на труда и социалната защита на Руската федерация Максим Топилин подписания Договор за социална сигурност между двете държави. Споразумението за прилагането му е изключително важно, защото то гарантира уеднаквена процедура в изпълнението на документа от двете държави, подчерта по време на срещата Младенов.

Топилин акцентира върху активното сътрудничество между двете държави в сферата на труда и социалната политика. Той пое ангажимент за провеждане работна среща със своя колега в България, във връзка с изработването на Работна програма за периода 2013-2014 година.

В рамките на посещението на министър Младенов в Москва се проведе и експертна работна среща за изглаждане на противоречивите тълкувания на Договора от двете страни.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст