Предложени са промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Migration Image

Усъвършенстване на системата за студентско кредитиране в България и на реда за осъществяване на вземанията на държавата срещу кредитополучателите предвиждат промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти, предложени от правителството на днешното му заседание.

Измененията и допълненията са обсъждани с Асоциацията на банките в България и с банките, подписали типов договор за кредитиране на студенти и докторанти с министъра на образованието, младежта и науката и са одобрени от Националния съвет за кредитиране на студенти и докторанти. С тях се внася по-голяма терминологична яснота и се уточняват текущи срокове в съответните законови разпоредби с оглед на по-ефективното функциониране на закона.

Със законопроекта е предвидено и изменение в Закона за Националната агенция за приходите, чрез което се определя редът за осъществяване на вземанията на държавата, възникнали в резултат на прилагане на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Общият размер на държавните гаранции, които ще могат да се издават през 2013 г. от името и за сметка на държавата по Закона за кредитиране на студенти и докторанти, е 80.5 млн. лева.

Основна цел на програмата за студентско кредитиране, която започна през 2010 г., е създаването на условия за свободно развитие на висшето образование, както и за достъп до висше образование чрез споделяне на финансовите отговорности между потребителите и държавата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст