Полимери изпадна в неплатежоспособност

Николай Банев

Варненският окръжен съд обяви Полимери АД – Девня в неплатежоспособност, чието начало ще се смята от първи юни 2010 г., съобщиха от дружеството, което е част от бизнес империята на Николай Банев. Повод за решението е необслужван дълг от 35 997.91 лв. към Електроенергиен системен оператор ЕАД (дъщерно дружество на НЕК ЕАД), по договор на продажба на електроенергия.

Мениджмънтът на Полимери АД, естествено, оспорва иска и декларира пред съда, че разполага с достатъчно имущество, за да покрие задълженията, без да застраши интересите на кредиторите.

Магистратите приемат, че са стигнали до заключението, че Електроенергиен системен оператор е трябвало да получи парите си още на 15 април 2011 г., но девненското дружеството изпитва затруднения, които са трайни и необратими. Публичната компания е работила на загуба през последните три години, а и няма потенциал да генерира приходи към края на май тази година, според мотивите на Варненския окръжен съд. За 2010 и 2011-а над 90% от сделките на завода са за разпродажба на имуществото, а не за реализация на продукция, на стоки или на услуги.

Собственият капитал на Полимери АД към края на миналата година е в размер на 153.971 млн. лева. Задълженията на компанията, според одитирания й отчет, са общо 36.951 млн. лв., от които 2.573 млн. лв. са към банки и 12.876 млн. лв. към доставчици и клиенти. Отделно на персонала, осигурителите и НАП дължи около 3.1 млн. лева.

Срещу тях стоят основните активи по баланса на Полимери АД в имоти, машини, съоръжения и оборудване за 122.389 млн. лв., инвестициите в асоциирани предприятия за 27.323 млн. лв., както и вземанията от свързани предприятия за 28.272 млн. лева.

Паричните средства на Полимери АД обаче са само 47 хил. лева. Дружеството може да разполага само с осем хиляди от тях, а останалите 39 хил. лв. са блокирани.

Варненският съд е задължил компанията да добавя в търговската си кореспонденция в открито производство по несъстоятелност. Заедно с това се открива и производство по несъстоятелност с назначаване на Иван Балабанов за временен синдик. За своята дейност той ще получава по 2000 лв. месечно възнаграждение.

Първото събрание на кредиторите е насрочено за 29 януари следващата година във Варненския окръжен съд.

Магистратите са лишили органите на управление на Полимери АД от правото да извършват тази дейност, а и да се разпореждат с имуществото на предприятието и предоставят това право на временния синдик Иван Балабанов.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Варненския апелативен съд в седемдневен срок от вписването му в Търговския регистър.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст