Струма поскъпва с 10 млн. лева

Дали едно свлачище ще успее да подлее вода на премиера при рязането на лентичките на “Струма”?

Изграждането на първия лот на магистралата Струма от Долна Диканя до Дупница ще поскъпне с 10 млн. лева. За изпълнител на трасето в края на 2011-а бе избран консорциумът между италианската фирма Импреза, ГБС – Инфраструктурно строителство АД и Пътстрой- 92. Той предложи да изгради лот 1, който е с дължина 16.8 км, за 58.5 млн. лв. без ДДС, или двойно под прогнозната стойност на проекта, която бе 100 млн. лева. През есента на тази година обаче възникна проблем. По време на строителството са били установени вертикални пропадания и хоризонтални измествания на над 100 м от пътното платно и деформации по две от ламелите на направените подпорни стени. Изпълнителят веднага е уведомил за ситуацията Агенция Пътна инфраструктура, а тя е назначила комисия, която след оглед на място е локализирала причината. Става дума за свлачище, което не е описано в регистрите на ведомството и не е могло да бъде предвидено по време на подготвянето на проекта за трасето.

При проверката е установено също, че в засегнатата отсечка пътното платно е потънало с 8-10 см и се е преместило по посока на свличането. Преценено е, че възможността от възникване на бедствена ситуация налага да се вземат спешни аварийни мерки, а крайният резултат е обществената поръчка с договаряне без обявление. Тоест, единственият, до който е изпратена покана да участва, е ГБС – Инфраструктурно строителство. Мотивите са, че свлачището е разположено в непосредствена близост до новоизграждания участък от Струма и ГБС като изпълнител ще може веднага да мобилизира необходимата строителна техника и хора.

Тъй като пътната агенция няма необходимите средства в бюджета си, за да плати допълнителните дейности, с писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството е поискано отпускането на 10 млн. лв. под формата на целево финансиране. Както и разрешение да бъде преведен аванс на изпълнителя в размер на 100% от стойността на договора, срещу обезпечение под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция.

По проект този участък от Струма трябва да бъде завършен до юни 2013-а.

Междувременно обединението Обход Габрово, в което влизат Трейс груп холд, Интегрирани пътни системи и ИПС Инфраструктури, се очертава като фаворит в обявената от Агенция Пътна инфраструктура процедура за строителството на обходния път на Габрово. При отварянето на финансовите оферти на петимата кандидати бе установено, че то е предложило най-ниска цена – 72.5 млн. лева. След него се нареждат обединението Макс Бьогл – Инжстрой Габрово 2012 (Макс Бьогл Бауунтернемунг – Германия, Инжстройинженеринг -Варна) с цена малко над 75 млн. лв., джойнтвенчърът ПСВТ (Хидрострой АД, Пътни строежи – Велико Търново, Пътинженерингстрой – Т) със 77. 45 млн. лв., предприятието за строителство и управление Аскан – Испания, със 79.67 млн. лв., а най-висока е офертата на сдружението Път Габрово 2012 (ПСТ Холдинг , ГЕА 21 – Испания, Конструксионес Аранс Асинас – Испания) – 85.37 млн. лева.

Критерият за избор на победителя е икономически най-изгодната оферта чрез комплексна оценка, като цената за изпълнение на поръчката е с тежест 50 на сто, техническото предложение с 35, а срокът за изпълнение дава още 15 пункта.

Проектът Обход на град Габрово ще се изпълнява в две фази. Първата е през този програмен период (2007-2013 г.) и предвижда строителството на 20 км участък и връзка на обхода със съществуващия сега първокласен път плюс изработването на разширен идеен проект за тунел под връх Шипка.

Втората фаза ще бъде изпълнена в периода 2014-2020 г., като тогава ще започне същинското изграждане на тунела под връх Шипка. Индикативната стойност на проекта е 150 млн. евро и се очаква той да бъде финансиран със средства от оперативната програма Транспорт.

nbsp;

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст