Съдът вписа преобразуването на Зърнени храни България

Migration Image

В Търговския регистър е вписано преобразуване на Зърнени храни България АД – София (T43) чрез вливане на Химимпорт групЕАД в Зърнени храни България АД, съобщиха от дружеството. Това е станало на 19 декември и отразява решенията от проведеното на 30 ноември извънредно общо събрание на акционерите на Зърнени храни България АД.

В тази връзка то увеличава капитала си от 170 785 600 на 195 660 287 лева чрез издаване на нови 24 874 687 броя обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 лев. Те са издадени в резултат на извършващата се замяна на акции от преобразуващото се дружество – Химимпорт груп ЕАД, срещу акции от капитала на приемащата го фирма – Зърнени храни България АД.

В съда е вписан и актуализиран Устав на дружеството с отразени в него промени във връзка с процедурата по вливане.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст