Висшият съдебен съвет ще проведе редовното си заседание

Migration Image

На днешното заседание на Висшия съдебен съвет ще бъде разгледан проект на решение за определяне броя на конкурсните комисии за младши съдии и младши прокурори. Проектът евнесен от Комисия по предложенията и атестирането, както и няколко проекта на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. София за повишаване на отделни служители в съдилищата и прокуратурите. На заседанието Висшият съдебен съвет ще даде информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31 януари 2013 година.

Ще бъде обсъден и проект на решение за утвърждаване на щатната численост в органите на съдебната власт към 31 декември 2012 г. и 1 януари 2013 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст