Актив Пропъртис с печалба от 920 хил. лева

Migration Image

Дружеството със специална инвестиционна цел Актив Пропъртис е на печалба през четвъртото тримесечие на 2012 г., която е в размер на 920 хил. лв., според неодитирания финансов отчет.

Добрият резултат е следствие от повишените приходи от дейността – със 159.08% на годишна база, до 1.64 млн. лева. Нетните приходи от продажби на фонда в края на декември са за 1.545 млн. лв. и осигуряват 94.21% от паричните постъпления в дружеството, което инвестира в недвижими имоти. Спрямо същия период за 2011 г. те са нараснали с 216.60 процента. Фондът работи в момента по шест проекта в София, Пловдив и Созопол.

След приетите антикризисни мерки общите разходи на Актив Пропъртис намаляват – с 45.58% спрямо 2011-а.

Печалбата е увеличила собствения капитал на публичното дружество до 23.523 млн. лв., който е с 3.26% по-висок спрямо декември 2011 година.

През четвъртото тримесечие на 2012 г. са изтъргувани общо 238 914 акции на Актив Пропъртис в 42 сделки. Минималната цена, която е била платена за тях е била 0.197 лв. за един брой, а максималната – 0.230 лева.

Дружеството е учредено на 23 декември 2004 г. от ПТ Холдинг АД, инвестиционното дружество Адванс Инвест АД и Дилян Пейчев Панев. От 20 април 2005 г. Актив Пропъртис получи разрешение за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Към края на 2012 г. общо 194 лица (147 индивидуални инвеститори и 47 фирми) са акционери в капитала на Актив Пропъртис. Фрий-флоутът (свободните акции за търгуване) в края на 2012 г. е 59.90 на сто. Най-големите акционери са: ПТ Холдинг АД с дял от 28.50%, Сиенит ООД с 5.89% и Адванс Инвест АД – с 5.71 на сто.

За времето от своето създаване през 2005 г. до днес Актив Пропъртис АДСИЦ в седем последователни години – 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 и 2011, е изплащал дивидент на своите акционери.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст