Книжата на Евролийз Ауто са с право на лихва

Migration Image

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Евролийз Ауто ЕАД – София (9K2E), с ISIN код – BG2100027072, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 20 март (сряда).

Поредното плащане ще е на 27 март, а лихвеният процент е фиксиран на шестмесечния EURIBOR плюс надбавка от 5%; на годишна база.

Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 22 март.

Общият размер на плащането по главницата е 500 хил. евро, а за една облигация – 50 евро. След 27 март лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху 500 хил. евро.

Сделки на борсата, сключени след 20 март, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 50 евро.

Евролийз Ауто е лизинговото подразделение на групата на Еврохолд България. Компанията е създадена през 2004 г. и е част от лизинговия подхолдинг Евролийз Груп. Евролийз Ауто е специализирана в лизинговане на транспортни средства. Основните й продукти са: финансов лизинг на нови и употребявани леки автомобили и финансов лизинг на нови и употребявани транспортни средства – лекотоварни автомобили, камиони и автобуси.

Евролийз Ауто е най-динамично развиващата се небанкова лизингова компания в сегмента Автомобилно лизинговане.

nbsp;

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст