Книжата на Астерион България са с лихва

Migration Image

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Астерион България АД – София (бивше Авто Юнион Груп АД) (8AVA), с ISIN код ndash; BG2100006092, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 10 април (сряда).

Самото плащане е насрочено за 14 април, като лихвеният процент е фиксиран на 9.5% годишно.

Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 12 април.

Промяната в наименованието на дружеството е вписана в Търговския регистър на 13 ноември миналата година.

Емисията е в размер на 7 500 000 евро, разпределени в 7 500 обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка. Лихвените плащания са на всеки шест месеца, а падежът на облигационния заем – 14 април 2014 година.

Авто Юнион АД е дружество, което обединява инвестициите на Еврохолд България АД в автомобилния сектор. То е автомобилен холдинг, който предлага на българския автомобилен пазар 10 марки автомобили.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст