Общо 80% от печалбата на БФБ отиват за дивиденти

Migration Image

Мениджърите предлагат общото събрание да гласува 80% от нетната печалба на БФБ-София за 2012 г., в размер на 482 544 лева да се разпредели като дивидент. То ще се проведе на 9 май. Всеки акционер ще вземе по 0.733 лв. на всяка акция. Останалите 20% да се отнесат към фонд Резеревен.

В съответствие с Правилника на Централен депозитар АД, дивидентът ще се изплаща за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници ndash; чрез съответния инвестиционен посредник. Другите – без сметки при инвестиционни посредници, ще получат сумите чрез клоновете на Банка ДСК ЕАД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на общото събрание, на което е взето решението за разпределение на част от печалбата на борсовия оператор.

Преди това акционерите трябва да приемат одитираните годишни финансови отчети (консолидирани и индивидуален) за 2012 г., на докладите на съвета на директорите за дейността на БФБ-София (консолидиран и индивидуален) и отчетите на регистрирания одитор за проверката и заверката на счетоводните документи.

Към края на миналата година най-голям акционер е държавата чрез Министерството на финансите с дял от 50.05% и ще получи 2 415 235 лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст