ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Акционерна щедрост за мениджъри

Migration Image

И мениджърите са хора… и работят за заплатата, макар че тяхната е по-голяма от тази на останалите служители във фирмата. Но това пък отразява и отговорностите, които растат с поста, на който стои един директор.

Възнагражденията на всеки от управляващите в една компания у нас се гласува от акционерите й, макар че това си е една формалност. За всеки е ясно, че размерът им се определя или от мажоритарния собственик, или от хората, които имат влияние в компанията (явно или негласно).

Началническите заплати са една от най-добре пазените тайни във всяка фирма, независимо че формално трябва да се обявяват – поне от публичните компании. Не е много лесно да се получи такава информация, но все пак в документите на някои компании могат да се намерят и такива сведения.

Макар че сумите не са чак в размера, с който ни впечатляват мениджърите на големите международни компании, и у нас един ръководител може да си осигури добро възнаграждение. Сумите са доста по-високи от средните размери, които националната статистика отчита всеки месец (средната работна заплата през юни е 789 лева). А част от българските фирми вече си създават и практика за допълнително стимулиране на успешните си директори – чрез тантиеми например. Притежаването на акции е друг начин за повишаване на доходите.

Варненската БГ Агро АД

обединява група водещи български компании, които са специализирани в едро земеделие, дистрибуция на торове и препарати за растителна защита, търговия, съхранение, спедиция и транспорт на селскостопанска продукция.

Като един от лидерите на зърнения пазар и един от най-големите земеделски производители в страната компанията печели добре от бизнеса си. БГ Агро отчита печалба в края на 2012 г. от 6.523 млн. лева. Общото събрание на акционерите определи месечните възнаграждения на членове на съвета на директорите й за 2013 г. през юни. За Ненко Ненков брутният размер е 8000 лв., за Даниел Илиев Ненков – 6890 лв., и за Златина Владимирова Донева – 6330 лв. месечно.

Добрият финансов резултат пък позволи на БГ Агро да изплати и дивиденти на притежателите на ценни книжа. За миналата година например е заделена сумата от 3 228 595 лв., което означава брутен размер от 0.08 лв. на акция. Мениджърите и по тази линия добавят прилична сума към доходите си. Ненко Ненков държи 26 912 817 акции, Даниел Ненков е собственик на 7 194 656 броя, а Златина Донева е с 48 700 книжа.

Балканкар Заря АД

което е единственото специализирано българско предприятие за производство на стоманени колела и джанти, завърши със загуба в края на 2012 г. в размер на 18 хил. лв. – за пети пореден път.

През юли акционерите на фирмата избраха за членове на съвета на директорите с тригодишен мандат Венцислав Стойнев, Стоян Стоев – председател на борда, и Димитър Иванчов – изпълнителен член. Брутното месечно възнаграждение на първите двама е по 5500 лв., а заплатата на Иванчов е 4070 лева. Тези суми ще са валидни за целия период на мандата им или до освобождаването им като членове на съвета на директорите, става ясно от протокола от общото събрание.

Стоев и Стойнев притежават непряко чрез акционера К.В.К Инвест АД (в което участват и като акционери, и като членове на управителните му органи) общо 88.82% от капитала на Балканкар-Заря. Иванчов пък държи 40 300 акции от завода за кари.

Към 30 юни тази година Балканкар Заря отново е на загуба (от 152 хил. лв.). Заради миналогодишната загуба дружеството не гласува дивиденти. Освен това то има да изплаща и емисия облигации. Липсата на достатъчно средства му създава финансови проблеми през последните месеци, което наложи и удължаване на срока за връщане на облигационния заем.

Доверие – Обединен холдинг

едно от най-големите холдингови дружества в България, е основано през 1996 г. като приватизационен фонд. Днес то е с портфейл от участия в над 20 предприятия от различни отрасли на икономиката ни. За миналата година холдингът е на загуба от 61 092 лева. За първото полугодие на сегашната дружеството преодоля тази тенденция и се отчете с нетна печалба за периода в размер на 924 хил. лева.

Брутното месечно възнаграждение за членовете на надзорния и на управителния съвет на компанията е по-скромно, вероятно защото мениджърите му имат и друг бизнес, който им осигурява допълнителни доходи. Доверие – Обединен холдинг е едно от малкото дружества у нас, което е разпределяло дивидент през всички години от 2007-а до момента.

Общо събрание на акционерите, проведено през юни, реши членовете на надзорния съвет да получават брутно възнаграждение от 1400 лв. всеки, а за членовете в управителния съвет то определи по 700 лева. В надзора на холдинга влизат известни имена от бизнеса – Радосвет Радев – председател на съвета (Дарик радио), Огнян Донев – заместник-председател (Софарма), и Венцислав Стоев (Софарма имоти). В оперативното управление са Борис Борисов – изпълнителен директор и председател на управителния съвет, Анна Павлова и Даниела Коларова.

Фирмата за експресни куриерски услуги и доставки Спиди АД е насрочила извънредно общо събрание на 20 септември. То ще гласува за актуализиране на размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите. Предлага се постоянното месечно възнаграждение на изпълнителния член на съвета на директорите (изпълнителния директор) да бъде 20 хил. лв., а на останалите мениджъри – 5500 лева. Актуализираният размер на тези суми ще започне да се изплаща от 1 октомври.

Към момента дружеството се управлява от Валери Мектупчиян – изпълнителен директор, Георги Глогов и Данаил Данаилов.

Евгений Натов

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст