Кредиторите коригират профила си

Migration Image

Краят на кризата не се вижда, но това не пречи да се оценяват акцентите в банковия маркетинг по два показателя – бруто разрешени кредити и дял на различните видове заеми в кредитните портфейли. На тази база БАНКЕРЪ изготви Топ 10 на българските банки по показателя пазарна ориентация.

В средата на 2013 г. по размер на отпуснатите

потребителски заеми

на първо място е Банка ДСК, следвана от ОББ, Пощенска банка, Райфайзенбанк (България), Уникредит Булбанк и SG Експресбанк. Потребителските заеми са почти 32% от всички заеми в портфейла на Банка ДСК, докато при втория голям играч – ОББ, този дял е едва 20 процента. Такава е ситуацията сред трезорите от първа група в класацията на БНБ. В същото време средната по балансово число МКБ ЮНИОНБАНК е заделила почти 13% от актива си за потребителско кредитиране – колкото и ИНВЕСТБАНК, и само с 1% повече от по-малката в пъти ТЕКСИМБАНК. Което за сетен път доказва факта, че българинът търси позната институция, за да финансира придобивките за дома си, за ремонта му или за отпуската си.

В първото тримесечие на 2009 г., когато потребителското кредитиране достигна своя предкризисен пик, най-голям дял в разрешените потребителски заеми отново заемаше Банка ДСК с 33.7% от кредитния си портфейл – процент повече, отколкото сега. А това пък е доказателство, че Банка ДСК удържа завоюваните пазарни позиции в този сегмент въпреки неспирната й експанзия в други сектори на пазара.

В началото на 2009 г. веднага след Банка ДСК в челната десетка се нареждаха SG Експресбанк и ЦКБ съответно с 29.7% и 20% дял на потребителските заеми в кредитните портфейли. Днес числата са други – SG Експресбанк държи дял от 23.2% в потребителското кредитиране – спад от 6% спрямо 2009 г., докато ЦКБ премина през драматично пазарно преустройство и днес делът на потребителските заеми в портфейла й е под 12 процента.

Но и малките успяват в конкурентната борба: през 2009 г. в челната десетка бе Токуда банк, в средата на 2013 г. – ТЕКСИМБАНК с 12% дял на потребителските заеми в общия портфейл, като пласират немалка част от активите си в бързооборотното и доходно потребителско кредитиране.

Съвсем различна е картината при

ипотечното кредитиране

nbsp;

В средата на 2013 г. начело е Банка ДСК с 31.16%, следвана от ТБ Алианц България банк – с 29.56% от сумарния портфейл, което е доказателство, че дори по време на криза ипотечното кредитиране е важен пазарен сегмент за оглавяваната от Виолина Маринова институция.

Запазва се и тенденцията финансовите институции от първата десетка като Уникредит Булбанк, ОББ, Райфайзенбанк и Пощенска банка да кредитират имотите на народа с два-три пъти по-малко средства спрямо Банка ДСК. Странно е, че клонът на Алфа банк в България, ОББ и ЮРОБАНК имат практически еднакъв дял на ипотечното финансиране в сумарния кредитен портфейл, което говори за почти изравнените им позиции на пазара.

В сегмента на

корпоративното финансиране:

nbsp;

Става дума за трезори, които през второто тримесечие на 2013 г. са пласирали между 68 и 94% от целия си заемен портфейл в тази пазарна ниша. Водеща по дял на корпоративните заеми в брутния кредитен портфейл е Корпоративна банка – с 94.3%, а последният в първата десетка е Банка Пиреос с 68% дял. Наред с трезори от първа група на БНБ като ПИБ и Корпоративна банка в първата десетка се нареждат и играчи от втора група като Търговска банка Д, БАКБ, Интернешънъл асет банк плюс два клона на чуждестранни банки – ING и Алфа банк.

Съвсем друга е картината при размера на отпуснатите корпоративни финансирания. Тук класацията напомня отговор на въпроса Кой кой е в първа група на банките? Начело е Уникредит Булбанкс почти 60% от кредитния портфейл, инвестиран в бизнес сектора. Следват Корпоративна банка, ПИБ, Райфайзенбанк (България), ОББ и Пощенска банка, плюс Банка Пиреос и Банка ДСК.

Заемането на пари от трезорите чрез междубанковия пазар намира своя израз и в дела им във

финансирането на кредитни институции

nbsp;

И тук, както и в корпоративното кредитиране, начело по раздадени кредити са трезорите шампиони по привлечени средства. Единственият нов играч е Българска банка за развитие, но тя работи основно с държавни пари. Иначе първа е Уникредит Булбанк, а в челната тройка са и Банка ДСК и ББР плюс Пощенска банка, Райфайзенбанк (България), ОББ и клонът на BNP Париба.

Съвсем друго изглежда междубанковото кредитиране като дял в общите заемни портфейли на институциите. Първи са от клона на BNP Париба с 63.84%, на второ място – с 59%, е ББР. Следват още два клона – на Сити банк и на ТЖ Зираат Банкасъ, плюс ТЕКСИМБАНК и Токуда банк, които явно имат проблеми с пласирането на набрания ресурс по традиционните пазарни канали, които са и по-доходоносни като лихвен спред.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст