Търпение в търсене на изгодата

Migration Image

Перипетиите около облигацинните емисии не стихват, издадените през годините книжа продължиха да създават проблеми. Макар и взискателни, повечето кредитори все още търсят начини да бъдат по-гъвкави, за да съберат парите си – в някои случаи с удължаване на сроковете, в други – с увеличаване на лихвания процент.

В три поредни общи събрания през септември Балканстрой АД от Разлог не успя да пробие защитата на облигационерите си. Те не приеха исканията на строителната компания, но във всяко едно от тях уточняваха условията си. Все пак всеки от тях получи по нещичко.

Строителната фирма не успя да убеди облигационерите от първата си емисия да променят (по-скоро да намалят) лихвите, при които връща заема си. Все пак те дадоха още една – тригодишна отсрочка, за изплащането му. При първоначалната регистрация на емисията, съдържаща пет хиляди неконвертируеми, необезпечени дългови книжа, фирмата беше поела ангажимента да се разплати с кредиторите си за пет години (до март 2011-а). Конкуренцията и застоят в строителния сектор обаче намалиха приходите на фирмата и кредиторите бяха принудени да удължат този срок до 2016 година. За да защитят интереса си, тогава облигационерите увеличиха лихвата. Първоначално тя беше равна на шестмесечния Euribor с 4% надбавка, а след това стана 5.5% годишно. Именно нея са искали да намалят мениджърите на Балканстрой, но предложението е било отхвърлено.

Финансовите проблеми на дружеството бяха причината кредиторите да си останат все така строги. Затова компанията ще продължи да връща заема си при досегашния (повишен) лихвен процент в размер на шестмесечния Euribor плюс надбавка от 5.5%, но във всеки случай не по-малко от 6.5 на сто върху главницата от 5 млн. евро.

Дружеството получи още една отсрочка – като първата вноска по главницата се отлага за 7 март следващата година, вместо през сегашния месец – септември, както предвиждаше предишният план за погасяване. Според актуализирания петгодишен погасителен план издължаването по облигационния заем ще продължи до 7 март 2019-а – на всеки шест месеца, в единадесет вноски. Първите две вноски ще са по 200 хил. евро, предвиждда се и увеличение на всеки две вноски със стъпка от 100 хил. евро, и последно изравнително плащане.

Най-много от тези книжа държат Обединена българска банка АД (27.38%), Юробанк България АД (10%) и Алианц банк България АД, която пряко и чрез два пенсионни фонда от групата има дял от 30.02% от дълга на строителната фирма. Всички те са поставили условието до изплащането на заема Балканстрой да не отпуска заеми, да не увеличава капитала или дяловото си участие в дъщерни дружества и да не прави промяна в собствеността (капитала) си без изрично разрешение.

Облигационерите на Ай Ти Ди Нетуърк АД видяха потенциал в подобреното планиране на бюджета и подобриха условията по изплащане на облигацинния му заем. Пловдивската фирма предлага интернет, пренос на данни, телефонни услуги, хостинг и ко-локация. Въпреки доброто общо състояние на ИТ сектора дружеството не успява да събира необходимите му средства за редовно разплащане с облигационерите си. Дружеството е поело задължението да върне непогасената част от облигационния заем не по-късно от 8 декември 2017 година. Размерът на лихвения процент пък е променен на тримесечен Euribor плюс надбавка от 5.5%, но не по-малко от 6.5 на сто. Плащанията по заема ще се правят на всеки три месеца.

Въпреки проблемите друго едно дружество продължава да издава облигационни емисии и се готви да търгува новите си дългови книжа на фондовата борса. Петата поредна облигационна емисия на Б.Л. Лизинг АД ще се срещне с инвеститорите на 4 октомври. Тя е в размер на 3 млн. евро, които са разпределени в 3000 обикновени, неконвертируеми, обезпечени, корпоративни книжа с номинална стойност 1000 евро всяка една. Срокът за връщане на взетите пари е юли 2018 година.

nbsp;

Основният риск за Балканстрой АД са неговите дългосрочни задължения към банки и облигационери. За да го намали, фирмата разнообразява източниците, чрез които финансира дейността си. В средата на тази година компанията има да събира 15.123 млн. лв. от отпуснати заеми на свързани фирми. Но в същото време и тя самата дължи на дъщерни дружества общо 22.494 млн. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст