ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ВСС прие важни решения

Migration Image

На днешното си заседание eдинодушно, с 18 гласа “за” , Висшият съдебен съвет избра Албена Дякова Великова за административен ръководител – председател на Районен съд – Кубрат. Тя има над 15 години юридически стаж. От края на 1999 г. е съдия в Районен съд – Кубрат като с решение на ВСС от 09.01.2014 г. е определена r за изпълняваща функциите административен ръководител на съда.

По инициатива на комисия “Публична комуникация” пък е създадена електронна форма за анкета за дейността на Висшия съдебен съвет през 2013г., която да бъде попълвана от магистратите и съдебните служители в страната. Достъпът до анкетата е чрез интернет страницата на ВСС като за целта се попълва паролата, валидна за комуникационната форма за контакт.

Оценката на магистратите и съдебните служители е от изключителна важност за ВСС, след изтичане на първата година от мандата на настоящия състав. Стремежът на органа е да определя приоритетите си, привличайки работещите в съдебната система като реални участници в управлението и анализа на своите стратегически политики.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст