ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Административен съд отчете магистратската 2013 г.

Migration Image

Мария Тодорова, председателят на Административен съд-Благоевград, представи годишния доклад за дейността на съда за 2013 година. На представянето присъстваха Боян Магдалинчев, зам.-председател на Върховния административен съд, Магдалена Лазарова, член на Висшия съдебен съвет, Михаил Кожарев, член на ВСС, Емилия Кабурова, съдия във Върховния административен съд, Катя Бельова, председател на Окръжен съд Благоевград, Христо Георгиев, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Благоевград, Емил Ядков, председател на Адвокатска колегия Благоевград.

Председателят на Административен съд – Благоевград посочи, че през отчетната 2013 година дейностите на институцията са били подчинени най-вече върху максимално ефективни работните процеси, ефективна и прозрачна правораздавателна дейност.

Административен съд – Благоевград е пети по численост в страната сред всичките 28 административни съдилища. Според ВСС, Административен съд-Благоевград е сред най-натоварените съдилища в страната, като натовареността се увеличава с всяка изминала година. “През 2013 година магистратите осъществяваха дейността си при висока натовареност, каквато не е отчитана от създаването на съда. През 2013 г. в Административен съд-Благоевград са постъпили общо 2039 броя дела, което е с 358 броя повече от постъпилите през 2012 година”, каза Мария Тодорова.

В заключение председателят подчерта, че независимо от високата натовареност през 2013 г. в съда е постигнато срочно, качествено и достъпно административно правораздаване.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст