ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Гледат промени в Закона за кредитните институции

Migration Image

Депутатите разглеждат на второ четене промените в Закона за кредитните институции, внесени от Министерски съвет.

С промените изрично се посочва, че БНБ е компетентният надзорен орган за банките в България по силата на Регламента за капиталовите изисквания, както и за макропруденциален надзор с цел поддържане стабилността на банковата система. Ще се въведат и някои нови изисквания към членовете на органите за управление на банките, свързани с упражняваните от тях функции, въвеждане на изискване за подготовка от банките на планове за възстановяване, а от БНБ – на планове за преструктуриране, уточняване на някои нови и съществуващи изисквания в областта на консолидирания надзор, които не могат да бъдат включени в досегашната Наредба № 12 на БНБ за надзора на консолидирана основа, тъй като основната част от нейните досегашни разпоредби се покрива от Регламента за капиталовите изисквания и законовата делегация за нея и следва да бъде отменена.

Предстои и въвеждане на процедура за определяне на допълнително изискване за ликвидност на банка – част от група, съгласно общоевропейските правила за управление на ликвидността, които за определен преходен период ще се прилагат съвместно с Наредба № 11 на БНБ за управлението и надзора върху ликвидността на банките). Ще се въведат  и няколко нови вида нарушения, на надзорни мерки по чл. 103 и на санкции по чл. 152 поради изричното изискване на Директивата за наличието на такива в законодателствата на страните-членки, както  и изискванетои за оповестяване от БНБ на установени нарушения и на конкретна информация за наложените административни санкции. Изключение ще се допуска само при спазване на определени критерии, включително нарушаване на финансовата стабилност, очаквани непропорционални вреди върху засегнатите лица и др.

Отменя се и законовата делегация за Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на банките, тъй като по същество тя вече ще се покрива от Регламента за капиталовите изисквания, както и на делегацията за Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск. На отмяна подлежи и Наредба №7 на БНБ за големите експозиции на банките, тъй като тя вече ще се покрива от Регламента за капиталовите изисквания.

Регламентът позволява въвеждане на актове по прилагането на тези разпоредби, които могат да бъдат издадени от БНБ, а това от своя страна позволява временно запазване на част от сегашното третиране на големите експозиции; отменяне на разпоредбите за издаване от БНБ на разрешения за ползване на вътрешни подходи за управление на различни видове рискове по отношение на банка, част от група, тъй като тази процедура вече е част от Регламента за капиталовите изисквания.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст