Растът обемът работа на прокурорите в Кюстендилско

Migration Image

По 971 преписки повече са работили прокурорите от Кюстендилска област през 2013 г., съобщи на пресконференция говорителят на Окръжна прокуратура – Кюстендил Марияна Сиракова. Общият брой на преписките, по които са работили държавните обвинители прокурорите от двете районни и от окръжната прокуратури, е общо 5114.

През изминалата година е работено по 11 преписки, образувани след самосезиране от страна на прокуратурата. По сигнал на Националната агенция за приходите(НАП) са наблюдавани две преписки, които са решени с образуване на досъдебни производства. Четири преписки са наблюдавани по сигнал на Агенция за държавна финансова инспекция, а по сигнал на Агенция “Митници” – пет преписки. “За втора поредна година няма образувани преписки по материали на Държавна агенция национална сигурност(ДАНС).

Следва отново да са отчете твърде ниската активност на контролните органи на територията на Кюстендилска област”, каза прокурор Марияна Сиракова. За изминалата година се отчита увеличение в броя на внесените искания за вземане на мярка “задържане под стража”. За 2013 година изготвените искания са 72, а през 2012 година те са били 62. От внесените искания 88,8 % са уважени.

За 2013 година са приключили разследванията по общо 3000 досъдебни производства. В съда прокурорите са внесли 869 прокурорски акта, като обвинителните актове са 532, споразуменията са 259, внесени са и 78 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагането на административни наказания. В рамките на една година са прекратени 1743 досъдебни производства. “Продължава тенденцията най-голям да е делът на производствата, прекратени по давност – 1073. Срещу неизвестен извършител за този период са прекратени 1069 досъдебни производства. Причината за всичко това е неразкриване на извършителя на престъплението от органите на МВР и непредприемане на каквито и да е било действия, след спиране на наказателното производство, насочени за преследване спрямо конкретни лица”, каза прокурор Марияна Сиракова.

В съдебната фаза за 2013 година са постановени общо 936 осъдителни и санкционни решения. Санкционирани са 1095 лица. Постановени са 33 оправдателни съдебни актове. В рамките на една година са получени за изпълнение общо 615 присъди и споразумения. От тях 205 са с наказание “лишаване от свобода”, 283 са с пробация, 165 са с лишаване от права, а останалите са обществено порицание.

Прокуратурата е наблюдавала 11 досъдебни производства, свързани с корупционни престъпления. Шест от тях са новообразувани. “Макар, че броят на производствата за такива престъпления бележи известен спад, той далеч не обхваща действителните случаи на корупция в региона. Това се дължи най-вече на създадените обществени нагласи и липсата на активна гражданска позиция за ликвидирането на корупционните механизми и практики. Отсъствието на достатъчно сигнали, адресирани до правозащитните и правоохранителните органи е пречка за пресичането и наказването на такива прояви”, заяви Марияна Сиракова.

За 2013 година са наблюдавани три наказателни производства за извършени данъчни престъпления. Образувани са 152 досъдебни производства по линията на наркотичните вещества, забелязва се ръст на увеличение. Намалява броят на производствата по престъпления, извършени от непълнолетни лица.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст