Кредитите на Банката за развитие са без аналог на пазара, заяви Чобанов

Migration Image

Българската банка за развитие (ББР) започва мащабна кампания за улесняване на бизнес кредитирането с фокус върху малките и средни предприятия. Това съобщиха главният изпълнителен директор на банката Димо Спасов и финансовият министър Петър Чобанов, които представиха плановете на институцията на среща с предприемачи и мениджъри от Пловдивска област.

"Условията по някои от кредитите, предлагани от ББР, са най-изгодни и нямат аналог на банковия пазар. Банката наистина разполага с капитал, който й позволява значително да увеличи кредитната си дейност. По различни причини в последните 15 години досега това не се е случило, но вече се работи по нов начин", каза финансовият министър в обръщението си към бизнес общността.

"Целта е със заемите ни, както и чрез съвместните ни програми с търговските банки, към които също отпускаме ресурс по съвместни програми, да постигнем понижаване на общите лихвени равнища в бизнес кредитирането", обясни Димо Спасов.

На срещите бяха представени параметрите по някои от новите продукти на институцията. Специално внимание бе обърнато на кредитите за експортноориентирани компании. Те позволяват на една фирма да получи заем веднага след подписването на договор със свой клиент зад граница и с получените средства да финансира пълния набор от дейности – закупуване на суровини, производствени и експортни разходи, и да изплати кредита си едва когато получи средствата от своя контрагент в чужбина. Друг заем позволява на компанията-длъжник да получи средствата за продадената зад граница продукция в момента, когато издаде фактура за нея, а заемът да се изплати, когато крайният клиент реално плати поръчаната стока.

"Лихвите по тези заеми са 3.5% годишно, в случаите, в които длъжникът обезпечава заема за износа си със застраховка в Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). В случай, че няма застраховка в агенцията, лихвата по същите заеми става 6% годишно", поясни Никола Стоянов, началник управление "Кредитиране на малък и среден бизнес" в ББР.

Той обърна специално внимание и на заемите за стартиращи предприятия, при които човек с добра бизнес идея, представена в жизнеспособен бизнес план може да получи инвестиционен заем с лихва 6% и оборотно кредитиране с лихва от 7% на годишна база.

Така Банката за развитие насочва вниманието си към сегмента на микропредприятията и новостартиращите фирми, към които търговските банки подхождат с повишено внимание заради липсата на кредитна история и достатъчно активи, които да служат като обезпечение.

Друг продукт за понижаване на лихвите по бизнес кредитирането представи изпълнителният директор на Националния гаранционен фонд (НГФ) Самуил Шидеров. Той посочи, че фирмите могат да се обърнат към търговските банки, с които фондът е подписал споразумение, и да кандидатстват за заеми, по които НГФ гарантира част от задълженията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст