ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Брокерското скубане излиза на показ

Какви ги вършат застрахователните посредници ще става все по-ясно.

Как, защо и колко получава застрахователният посредник от всяка сключена полица занапред ще бъде кристалноясно и напълно достъпно за всеки клиент. Нови изисквания към информацията и договорите трябва да увеличат защитата на потребителите, като се осветлят комисионите на брокерите. Това предвиждат промени в Директивата за застрахователното посредничество, приети от Европейския парламент на първо четене.

Посредникът вече ще трябва да разкрива източника на възнаграждението си и начина на изчисляването му. При изрично запитване от страна на клиента за конкретния му размер занапред брокерът ще е длъжен да разкрива личната тайна на дохода си и да говори в “абсолютни суми”.

Директивата пояснява, че “когато стойността на таксите и стимулите не може да бъде установена преди предоставянето на консултацията, начинът на изчисление трябва да се оповести по изчерпателен, точен и разбираем начин в документите за основните услуги. Клиентът трябва да бъде информиран относно общата стойност на консултацията във възможно най-кратки срокове след това. Когато инвестиционната консултация се предоставя текущо, оповестяването на стойността, включително и стимулите, трябва да се предоставя текущо и поне веднъж годишно. В периодичния доклад се оповестяват всички стимули, за които се заплаща или които са получени през предходния период”.

В поправките е залегнало и разширение на понятието “застрахователен брокер”. Като брокери вече ще бъдат “подведени” под отговорност и туроператорите, които продават застраховки при пътувания, фирмите за рент-а-кар и други свързани с издаването на полици.

Безспорно интересна промяна е тази, че Брюксел иска за застрахователни

брокери да се водят и служителите

на застрахователните компании, които директно продават застраховките на гише. Също както и външният за застрахователното дружество брокер, така и служителят на дружеството може да навреди на интересите на клиента, да го вкара в заблуждение, да мотивира лъжливо по-висока цена или да предложи ограничен периметър на полицата, мотивират се евродепутатите. Много често служителите на застрахователните дружества получават възнаграждението си по два начина – като твърда заплата и като променлива част, която зависи от активността и постигнатите резултати. В този смисъл се получава леко разминаване между интересите на дружеството и неговия служител, който може да има лични интереси извън общите.

Друга голяма промяна е свързана с изискванията за

професионалната квалификация на посредниците

Те ще бъдат задължени да заделят поне 40 часа годишно за подобряване на осведомеността на служителите си.

Понеже това е темата, по която посредниците най-често се разсейват, директивата в тази точка е прекалено конкретна: “По отношение на служителите на даден посредник, които предоставят консултации или извършват продажби на инвестиционни застрахователни продукти на непрофесионални клиенти, държавите членки следва да гарантират, че притежават знания и компетентност във връзка с предлаганите продукти на необходимото равнище. Това е особено важно предвид нарасналата сложност и непрекъснатите нововъведения при създаването на инвестиционните застрахователни продукти. Купуването на инвестиционен застрахователен продукт е свързано с риск и инвеститорите следва да могат да разчитат на информацията и качеството на предоставените оценки. Необходимо е освен това служителите да разполагат с достатъчно време и ресурси, така че да могат да предоставят на клиентите цялата необходима информация относно продуктите, които предлагат.”

“След като поправките в Директивата за застраховането минахана първо четене в Европейския парламент, предстои съгласуване с министрите в Съвета на Европа.” Това обясни специално за “БАНКЕРЪ” Ясен Христов, шеф на брокера SDI, член на Българската асоциация на застрахователните брокери. “След като бъдат получени бележките върху приетите по принцип текстове, окончателното второ гласуване на измененията се очаква да стане не по-късно от средата на следващата година”, добави мениджърът, който отблизо следи развитието по Директивата по линия на БАЗБ, която пък е член на BIPAR, Европейската федерация на застрахователните посредници. В нея са над 50 асоциации от 32 държави.

В мъгла все още тъне само обхватът на промените по отношение на

видовете застраховки

Засега се предвижда те да важат за полиците “Живот” и имуществените застраховки, както и за пакетните услуги. Остава питанката дали изискванията ще важат за задължителните полици като автомобилната “Гражданска отговорност” и другите от типа “Злополука” и професионалните отговорности.

Асен Христов, председател на надзорния съвет на “Еврохолд България”, смята, че е възможно да видим изчистване на някои лоши практики. Според него пазарът е влязъл отдавна в ограничението комисионите да са под 15 процента. Но проблемът бил в абсолютната стойност на исканото от брокера. “Да приемем, че брокерът Х работи с абсолютно нормалните 10% от стойността на полицата. Без разлика от нейната стойност. За една полица на стойност 200 лв. например той ще вземе 20 лв. За друга обаче, примерно за 2000 лв., той ще поиска 200 лева. Ако брокерът бъде задължен да казва абсолютната сума на комисионата , клиентът ще има много по-ясна представа за това, какво му взема посредникът. И в случая с полицата за 2000 лв. ще потърси сметка на посредника, защо за нещо, което се пише за 5 минути, му искат 200 лв., при положение че трудът като разходи за заплати, наемът за офиса и другите разходи едва ли са повече от 50 лв. за тези 5 минути. Тогава клиентът ще потърси по-ниска цена на посредничеството. Така ще се стигне до свиване на абсолютните суми на брокерските комисиони, а оттам най-вероятно и до намаляване на цените на застрахователните услуги”. Христов добави, че в Западна Европа и развитите пазари няма фигура на застрахователен брокер в българската му форма. Там посредниците са и финансови консултанти, предлагащи продукта според това кой е най-подходящ за клиента им, а не кой му дава най-висока комисиона.

В България застраховки се продават по два канала – чрез агенти на застрахователна компания, които работят само за нея, и чрез брокери – юридически лица, които работят с поне няколко дружества.

Според застрахователи и в момента голяма част от информацията, която предстои да се приеме за задължителна, се предоставя на клиентите. Промените предвиждат,

преди да се подпише договор

клиентът да получи стандартна информация за задълженията по договора, покритите рискове и изключенията, начините на плащане и размера на премиите, като всичко трябва да е ясно описано. Важно изменение е планираното “осветляване” на комисионите за консултации и сключване на договора.

Представител на застрахователния сектор, който не пожела да бъде цитиран, коментира, че промените могат да засегнат сериозно брокерите. На теория комисионата се плаща от застрахователната компания, но на практика тя просто си я калкулира в общата премия и я пренася към клиента. Ще лъсне и нелоялната практика застрахователни брокери (чиято роля е да са консултанти на клиента) да се държат като агенти на едно или две предпочитани от тях дружества.

Застрахователните брокери у нас бяха взети “на мушка” още преди две години. Техните

рекордни комисиони

достигащи до 40%, смутиха КФН в лицето на тогавашния й заместник-председател Борислав Богоев. След драматична конференция в хотел “Хилтън”, която се превърна в “чистилище” за тези посредници – атакувани от Надзора и от застрахователи, КФН реши окончателно въпроса. “Пихме кафета, даже водка, но стигнахме до споразумение”, похвали се Богоев тогава. Решението беше максимум 20% да са аквизиционните разходи на застрахователите (разходите по продажбата на полицата), което пък сви до около 10-15% комисионата , която получават брокерите от застрахователните дружества.

По информация от КФН ограничението се спазва стриктно и до днес. Предстои изкачване на следващото стъпало по пътя към максималната прозрачност.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст