До края на юли се декларират удържаните данъци за второто тримесечие

Migration Image

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор или наем и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци, напомнят от Националната агенция за приходите /НАП/.

Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, тоест 30 юли.

НАП напомня, че за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината, авансов данък не се дължи и не се декларира. В Народното събрание имаше внесено предложение за отмяна на тази разпоредба, но до приемането й едва ли ще се стигне.

Когато платецът не е задължен да удържа и внася данъка, формулярът се подава от физическото лице, придобило доходите, уточнява приходната администрация.

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст