ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Проектът за модерно бюджетиране в съдебната власт приключва

Migration Image

Проектът “Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” приключва следващия месец, на 4 септември, каза на пресконференция Ирина Иванова, техн. сътрудник по проекта. Той е финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет” на ЕС. Продължителността му е 24 месеца, а стойността – 597 886 лева. В рамките на проекта са изпълнени 6 дейности.

Анализирани са бюджетите на трите пилотни органа по програмата – Върховния административен съд, Прокуратурата и Националния институт по правосъдие за периода 2012-2014 г. като са направени няколко основни изводи. “Първият, че съществува ясно разграничение на отговорностите между ВСС и Министерството на правосъдието за разработването, съставянето, контрола и изпълнението на бюджета, че практиката на Конституционния съд е непротиворечива в това отношение, т.е. бюджетът на съдебната система е независим.

В нормативната уредба няма законови пречки, които да не ни дават възможност да прилагаме програмния бюджет и че съществуващата към момента методология е много добра и е добър стълб и основа за развитието на този процес и за прилагането му в практиката”, обясни Иванова.

Основната разлика при двата типа финансиране е, че при традиционния подход се залага на входящите ресурси на информация на база на историческата цена в съответствие с очаквани изменения, докато при програмното бюджетиране има обвързване на постигнатите резултати с целите, които са поставени. “Във връзка с реализацията на проекта бяха създадени пет програми, по които ще се извършва отчитането на изразходваните средства – управление на органите на съдебната власт, електронно правосъдие, правораздаване, повишаване на квалификацията на магистрати, служители и администрация”, каза още Иванова. По нейните думи, процесът на въвеждането на проектното бюджетиране е все още сложен и дълъг.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли решението на депутатите да излязат в предизборна "ваканция", въпреки че според новата Конституция те трябваше да работят и да контролират служебния кабинет?

Подкаст