Младежката безработица намаляла със 10 хил. души

Migration Image

Безработицата сред младите е намаляла с над 10 хиляди души от началото на 2014 година. Статистиката на Агенцията по заетостта за месец януари показва, че регистрираните безработни в бюрата по труда до 24-годишна възраст (общо мъже и жени) са 35 699 души, докато към края на месец август са 25 032 души. Така на практика младежката безработица в страната в момента е 26%, което е под средната стойност за страните в Европейския съюз. За сравнение нивото на безработица в Гърция и Испания е над 50%, а в Швейцария само 3%. По време на официалното представяне на инициатива на Нестле "Алианс за младежта" в България, бяха представени и дискутирани проблемите на младите и начините, по които които биснесът и правителството ще насърчават заетостта.

"Основното измерение на младежката безработица в Европа е недостатъчно високата мотивация на младите хора да потърсят и започнат работа, да търсят и започнат добро образование, да потърсят различни форми за подобряване на личните си и професионални качества, които имат или предстои да изградят", заяви изпълнителният директор на Агенция по заетостта Асен Ангелов. Според него младежката безработица не трябва да се разглежда единствено и само като липса на перспектива и възможности за работа и за намиране на даден работодател.

Засегнат бе въпросът с в момента действащата програма на Европейския съюз "Гаранция за младежта". Страните членки подкрепиха принципа на гаранцията за младежта още през месец април 2013 година. На практика тя представлява нов подход за борба с младежката безработица. Отнася се за всички млади хора под 25 години – независимо дали са регистрирани в службите по заетостта или не. Програмата гарантира, че след като са напуснали формалното образование или са останали без работа, трябва да получат качествено конкретно предложение в рамките на четири месеца. Въпросното предложение пък може да е за работа, чиракуване, стаж или продължаващо обучение.

Ангелов подчерта, че Агенцията по заетостта е провокирана не само от професионалните си задължения, но и от въпросната програма на ЕС. Той обеща, че в следващите години Агенцията ще се опита да даде решение и гарантирана възможност за понататъшна заетост на младите. Според Ангелов акцентът ще е поставен както върху информацията и мотивацията за младите хора, така и върху възможностите за постоянно консултиране. В връзка с насърчаване на младите в процеса за намиране на работа Агенцията ще работи и с работодателите.

Противоположно мнение за европейската програма обаче изказа Ева Паунова – най-младият български евродепутат . Според нея програмата не работи по простата причина, че лично тя не познава и не е разговаряла с никого, който се е възползвал от гаранцията. Паунова се обяви за това, че образованието трябва да стане национален приоритет, защото в момента то не отговаря на нуждите на бизнеса.

"Инвестициите бележат развитие по отношение на отраслите, в които се правят. Последните инвестиции се правят в региона с най-тежки инвестиционни нива в България – Северозападния", обяви изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции Светослав Младенов. Той допълни още, че каквито и инвестиции да се привлекат в една държава, без човешкия ресурс и заложения потенциал във всеки човек, развитието и успехът на самата инвестиция е обречен на провал. Въ в връзка с насърчаването на заетостта сред младите Младенов подчерта, че се работи в сътрудничество с Агенцията по заетостта и министерство на икономиката.

В рамките на инициативата на Нестле "Алианс за младежта" 200 компании в цяла европа са поели ангажимент да създадат 100 хил. работни места за хора под 30-годишна възраст до 2016 година. Парнтьори в България за момента са 30 фирми. Броят на работните и стажантски места, които те ще осигурят, все още не е известен, защото в момента текат договаряния на възможностите за сътрудничество. Само от Нестле България, обаче е заявен ангажимент за 330 работни и стажантски места, като до момента 134 от тях вече са заети. Стажовете са заплатени и нямат ограничение към изискванията за професионална подготовка на кандидатстващите (освен те да са под 30-годишна възраст).

 

Любопитни данни:

Според проучване на водещата международна компания в областта на пазарните проучвания ACNielsen , която е и партньор на Алианса , 92% от запитаните вярват, че младежката безработица е голям проблем в Европа. В изследването участие са взели около 2 000 млади хора от Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция на възраст между 18 и 29 години.

Респондентите посочват още, че най-големите обществени проблеми в следващите 5-10 години ще са общата безработица (23%) и безработицата сред младите хора (16%). Същевременно с това 29% и 25% (съответно за обща и младежка безработица) от запитаните твърдят, че това са проблеми, в които бизнесът може да помогне.

40% от анкетираните на възраст между 21 и 24 години се опасяват, че перспективите за работа в страната им няма да се подобрят през следващите 12 месеца.

69% от безработните чувстват, че техните кариери са трайно повлияни от периода на безработица.

54% от запитаните заетите все още се чувстват негативно засегнати, въпреки че имат работа.

44% от младите хора обвиняват главно правителствата, че не решаването за тези проблеми.

48% заявяват, че сътрудничеството (между правителството/бизнеса/училищата и университетите) притежават най-голяма възможност да помогнат.

 

Мая Иванова

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст