ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ВСС стартира пилотна програма „Отворени съдилища и прокуратури

Migration Image

От октомври т.г. ВСС стартира Пилотна образователна програма “Отворени съдилища и прокуратури”, инициирана от Висшия съдебен съвет /ВСС/ в изпълнение на подписаното през юли 2014 г. Споразумение за сътрудничество между ВСС и Министерство на образованието и науката.

С Решение по протокол № 34/23.07.2014г. Висшият съдебен съвет одобри Концепция на Пилотната образователна програма сред ученици с цел повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Р България.

Програмата ще се проведе в периода октомври-май на учебната 2014/2015г. и ще обхване ученици от десетите класове на предварително утвърдени училища от Регионалните инспекторати по образованието, в 27-те градове с окръжни съдилища и окръжни прокуратури. Образователният цикъл е съобразен и ще бъде част от обучението по предмета “Етика и право”, а лекторите са магистрати и съдебни служители пожелали да участват доброволно и безвъзмездно в инициативата. В рамките на проекта всеки месец ще бъде представяна по една тема от предварително одобрените осем:

1. Разделение на властите според Конституцията на РБългария. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет.

2. Основни клонове на правото.

3. Представяне на професиите съдия, прокурор и следовател.

4. Материален и процесуален закон. Особености на гражданския, наказателния и административния процес.

5. Как можем да защитим правата си. Достъп до правосъдие.

6. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпления.

7. Достъп до информация за работата на съдебната власт-интернет страници, информация за съдебни актове, електронно правосъдие.

8. Обобщаване на наученото в рамките на пилотната образователна програма и проверка на получените знания чрез организиране на викторина и/или симулативен процес.

В извън учебно време ще бъдат организирани посещения в органите на съдебната власт, включително присъствие на съдебен процес, избран съобразно възрастта на учениците. Програмата се администрира от ВСС, като от всеки орган на съдебната власт е определен отговорник, отговарящ за координацията и комуникацията между училищата и лекторите.

Целта на Пилотната образователна програма е обогатяване познанията на учениците, формиране на правна грамотност и култура, запознаване със статута и структурата на съдебната власт в България, постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие и повишаване на доверието в съдебната власт.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст