ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ЦИК глобява медиите с прогнози в деня на вота, но не и във Фейсбук

Migration Image

Междинните резултати на партиите безнаказано могат да се публикуват в деня на вота във Фейсбук, но не и в медиите. Медиите, които публикуват резултатите от екзит пол проучванията преди края на изборния ден на 5 октомври, подлежат на глоба, предупредиха от Централната избирателна комисия.

Становището на комисията идва ден, след като главни редактори на повече от десет медии изпратиха писмо до ЦИК с искане да се забрани огласяването на резултати от социологически проучвания в деня на изборите. Според тях това лишава избирателите от информация и ги поставя в неравностойно положение спрямо участниците във вота, които пък имат достъп до социологически проучвания през целия изборен ден. Освен това медиите настояват комисията да гарантира равно третиране на медиите при прилагане на забраната за огласяване на социологически данни в изборния ден.

Становището на ЦИК гласи:

Във връзка с постъпило писмо вх. № НС-20-464 от 30.09.2014 г. от представители на доставчици на медийни услуги относно приложението на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК и поставените в отправеното запитване въпроси Централната избирателна комисия на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК изразява следното становище:

1. Легалното определение на “доставчик на медийна услуга” и на “медийна услуга” се съдържат в разпоредбите на §1, т. 15 и 16 от ДР на ИК.

По силата на §1, т. 16 от ДР на ИК “Доставчик на медийна услуга” е физическо лице – едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.

По силата на §1, т. 15 от ДР на ИК:

“Медийна услуга е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:

а) печатните медии – вестници, списания и други периодични издания;

б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:

аа) обществените и търговските електронни медии – лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;

бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.

Не са медийни услуги социалните мрежи – фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове.

2. ЦИК има установена практика да разглежда всички постъпили сигнали за нарушения на забраната на чл. 205, ал. 5 от ИК и да постановява решение за установяване на нарушение при огласяването на допитвания до общественото мнение по повод изборите 24 часа преди изборния ден до обявяване на края на изборния ден на територията на страната.

3. По силата на чл. 205, ал. 5 от ИК забраната включва огласяването на резултати от допитване до общественото мнение по повод изборите 24 часа преди изборния ден до обявяване на края на изборния ден на територията на страната независимо от формата, под която е направено.
 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст