ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Да раздразниш партньорите

Migration Image

Тайните около разходите, които правят държавните и общинските институции за доставки, услуги или строителство, започват да се разбулват. Процесът е бавен и мъчителен, но все пак вече има някакви конкретни резултати. Странното е обаче, че тази информация не прави впечатление на никого. А само допреди няколко месеца всички настояваха да знаят на кои фирми плащат ведомствата и как са ги избрали. Точно затова бяха направени и прословутите промени в Закона за обществените поръчки, благодарение на който сега се разсейва мъглата около публичните разходи.

Паметта на публиката рядко трае по-дълго от три дни и може би е редно да й се припомни, че въпросните разпоредби влязоха в сила на 1 юли. Но за най-ключовите промени, свързани с повишаването на прозрачността при харченето на държавните пари бе даден тримесечен преходен период за въвеждането им. Става дума за т.нар. Профил на купувача, който трябва да извади наяве всички факти за процедурите по възлагането на обществените поръчки и изразходването на милиардите левове. Според закона в тази самостоятелна секция на интернет страниците си възложителите са длъжни да включват на практика всички документи, свързани или отразяващи както провеждането на търговете, така и изпълнението на сключените договори.

Освен достъпните и преди вътрешни правила, предварителни обявления, документации за участие в процедурите, решения за откриването им и публични покани след 1 октомври в профила на купувача е задължително да присъстват и становищата на Агенцията по обществени поръчки от осъществявания предварителен контрол, които често разкриват опити за злоупотреба и корупция. Същото се отнася и за решенията за класиране и определяне на победителя в надпреварите, които винаги са били дълбоко пазена тайна. Изключително важно е качването в интернет и на протоколите на комисиите за провеждането на търговете. Това са почти секретни документи, въпреки че именно в тях са описани мотивите за избор на определена оферта или за елиминиране на друга. От протоколите могат да станат ясни и всички пропуски в предложенията на кандидатите, за които членовете на комисията си затварят очите.

Далеч повече яснота ще внесе и оповестяването на допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки. С анексите се изменят цени, срокове за изпълнение и какво ли още не и по този начин през последните години не един и два контракта се оскъпиха значително.

В профила на купувача задължително е необходимо да влязат още договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях. Преди даже самото наемане на подизпълнители се криеше. Заради новите правила обществена трябва да стане и информацията за датите на освобождаване на гаранциите за участие на кандидатите в конкурсите, които държавните и общинските ведомства си позволяват да задържат за изключително дълъг период без каквито и да е компенсации за бизнеса. Обявяването на датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и за подизпълнение, включително и за авансовите плащания, също са в списъка с мерките за суперпрозрачност.

Не на последно място достъпни стават и документите, удостоверяващи приемането на работата, които са основание за извършване на междинни и на окончателни плащания. Това ще позволи на заинтересованите лица да следят как върви изпълнението на даден проект и дали държавните и общинските власти не бавят парите за вече свършена работа.

Крайният срок за съобразяването с всички тези разпоредби изтече на 1 октомври и в. “БАНКЕРЪ” реши да провери дали и как се спазват те. Колкото и невероятно да звучи, всички сайтове на институциите от изпълнителната власт вече имат секция “Профил на купувача”. Най-показателен е примерът с Народното събрание, което до неотдавна не публикуваше никаква информация, дори съобщения за провежданите от него обществени поръчки. Същото се отнася и за Министерския съвет, на чийто сайт преди се намираха само обявленията за търговете.

На пръв поглед и общините са сколасали да актуализират интернет страниците си. Повечето големи кметства така или иначе публикуваха отделни документи за поръчките си, но за малките това си беше тема табу. Само че сега ситуацията е различна и един от най-активните малки общински центрове, да речем, какъвто е Главиница, вече предлага информация за всичките си дела.

При държавните компании също е настъпила промяна. Дружества като “Мини Марица -изток”, “ТЕЦ Марица -изток” и “Булгартрансгаз”, чиито разходи винаги са били гореща тема, най-сетне са вдигнали завесата и може да се проследи как се разпределят паричните им потоци.

Несъмнено промените в Закона за обществени поръчки са притеснили най-много частните фирми, които поради специфичното си положение на пазара също са длъжни да провеждат публични търгове. Повечето от тях умело криеха всякакви данни за получаваните услуги и доставки и нямаше сила, която да ги накара да постъпват другояче. Днес обаче, примерно “Софийска вода”, ни предлага документациите към поръчките си от 4 септември. Преди тази дата всичко е апокрифно. Подобна стъпка, още на 30 септември, е предприело и електроразпределителното дружество ЕВН. В ЧЕЗ също са създали “Профил на купувача”, но той все още е напълно празен, независимо че фирмата е сред най-активните възложители. А при третото ЕРП – “Енерго-про”, нещата са точно обратните. В сайта му има данни за поръчки само до 30 юни (б.а. – преди въпросните промени в Закона за обществените поръчки да влязат в сила), а след това – нищо.

Няма как да не се отбележи, че споменати ведомства, държавни фирми и частни оператори може и да са направили специални секции за обществените поръчки, но никъде не са публикувани всички изискани от норматива книжа. В най-добрия случай наред с предварителните обявления, документациите за участие в процедурите, решенията за откриването им и публичните покани са качени съобщенията за отваряне на техническите и ценови оферти или протоколите от заседанията на оценителните комисии. Договорите с изпълнителите, допълнителните споразумения, контрактите за подизпълнение и анексите към тях все още са мираж. Никъде няма и информация за датите на освобождаване на гаранциите за участие на кандидатите или за основанието и размера на всяко извършено плащане. А по правило всички документи трябва да се качват в профила на купувача още в първия работен ден, след изпращането им в Агенцията по обществените поръчки. Контрактите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението, пък се публикуват в 30-дневен срок след настъпването на самото събитие.

Още по-нелепото е, че все още има дружества, задължени по Закона за обществените поръчки, които не само че не са обособили “Профил на купувача”, а изобщо нямат интернет сайтове. Такива са, да речем, често споменаваните напоследък американски ТЕЦ-ве – “AES Марица-изток” 1 и “КонтурГлобал Марица изток”. За тях явно запазването на тайната около разходите им е по-важно от спазването на закона. Разбира се, има и много училища, болници или читалища, които не присъстват онлайн в мрежата, но при скромните им бюджети това е разбираемо.

В последна сметка ще е интересно да видим дали ще има някакви санкции за допуснатите пропуски, или добрите иначе намерения пак ще си останат само на хартия. Защото практиката досега е показала, че институциите у нас никога не приемат доброволно прозрачността и откритостта в управлението.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст