Бизнесът поиска оставката на Искров и УС на БНБ

БНБ

"Виждайки, че сме изчерпали всички възможни цивилизовани и коректни средства, с които да подсещаме ръководството на БНБ, че трябва да изпълнява отговорностите си и да бъде пример в съблюдаването на законовите норми и отчитайки всичко изброено по-горе, ние, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите (синдикатите) в България искаме незабавното подаване на оставките на Управителния съвет на БНБ и особено на гуверньора на Банката – г-н Иван Искров". Това посочват представителните организации на социалните партньори в писмо до БНБ, разпространено и до медиите.

В него организациите осъждат остро действието и бездействието на Централната банка по отношение на разрешаване на проблема на Корпоративна търговска банка и  ТБ "Виктория".
Те припомнят свое писмо от 30 септември, в което отправят призив към БНБ да вземе отношение спрямо незаконните действия на квесторите на ТБ "Виктория", които дадоха ход на разпродажба на кредитния портфейл на същата банка. "В писмото ние подробно аргументирахме защо смятаме въпросните действия на квесторите за ликвидационни и за абсолютно незаконни".

Бизнесът и синдикатите припомнят, че в писмото си изрично предупреждават БНБ: "ако подкрепите незаконните действия на квесторите или ни отговорите с мълчалив отказ от позиция, ще бъдем принудени да поискаме незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност".

"Още един път потвърждаваме непоколебимото си становище, че сме изправени пред грубо погазване на Закона за кредитните институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ЛИКВИДАЦИОННА, а не оздравителна процедура. Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в рамките на производство по НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, след евентуалното отнемане на лиценза на банката."

"И сега ще потвърдим, че в този случай ние виждаме целенасочени действия, насочени не към оздравяването на ТБ "Виктория", а към нейната ликвидация ИЗВЪН НОРМАЛНАТА ПРОЦЕДУРА по несъстоятелност.", подчертават организациите.

На лице е видимо нежелание на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по законите, според които носи отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. Ноторно известно е, че при възникнал проблем в някоя от банките, БНБ трябва да изготви план за нейното преструктуриране и решаване на проблема. Вече трети месец БНБ не може и не установява, нито съобщава какво е действителното състояние на КТБ и какво е нужно да се направи за нейното отваряне.

Ето и пълния текст на писмото:

ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА ОСТАВКА НА УПРАВИТЕЛЯ НА БНБ И НА УС НА БНБ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИСКРОВ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БНБ,

 

С писмо от 30 септември 2014 г., представителните организации на социалните партньори се обърнаха към Вас с призив да вземете отношение спрямо незаконните действия на квесторите на ТБ „Виктория“, които дадоха ход на разпродажба на кредитния портфейл на същата банка. В писмото ние подробно аргументирахме защо смятаме въпросните действия на квесторите за ликвидационни и за абсолютно незаконни.

В същото писмо, което беше адресирано и до членовете на УС на БНБ, ние изрично предупредихме, че ако „подкрепите незаконните действия на квесторите или ни отговорите с мълчалив отказ от позиция, ще бъдем принудени да поискаме незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност“.

Отговорът, който получихме от Вас беше в подкрепа на незаконните действия на квесторите на ТБ „Виктория“, които отдавна се изживяват в ролята на синдици на банка, която изобщо не е в процедура по несъстоятелност.

Нещо повече, във Вашия отговор се съдържаха поне няколко неверни твърдения, сред които в името на краткостта на изложението ще посочим само откровената и злонамерена лъжа, че организациите на социалните партньори и Експертният консултативен съвет по проблемите на КТБ (ЕКС), създаден от тях, били „подхвърлили в публичното пространство“ очевидно неприемливата идея „продажбата на активи на банката да се извърши в рамките на производство по обявяването й в несъстоятелност“. (Вижте в прессъобщение на БНБ от 2 октомври 2014 г.)

Подобен арогантен и оскърбителен подход с елементи на интригантство и на манипулация е извън всякакви рамки на отговорно общуване между основни институции и представителни обществени организации, но ние оставихме още известен период от време, в който да имате възможност евентуално да ревизирате позицията си.

Вие не направихте това и днес вече четем кой какво си бил харесал от кредитния портфейл на ТБ „Виктория“.

Още един път потвърждаваме непоколебимото си становище, че сме изправени пред грубо погазване на Закона за кредитните институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ЛИКВИДАЦИОННА, а не оздравителна процедура. Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в рамките на производство по НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, след евентуалното отнемане на лиценза на банката.

И сега ще потвърдим, че в този случай ние виждаме целенасочени действия, насочени не към оздравяването на ТБ „Виктория“, а към нейната ликвидация ИЗВЪН НОРМАЛНАТА ПРОЦЕДУРА по несъстоятелност.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИСКРОВ,

УВАЖАЕВИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БНБ,

На лице е видимо нежелание на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по законите, според които носи отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. Ноторно известно е, че при възникнал проблем в някоя от банките, БНБ трябва да изготви план за нейното преструктуриране и решаване на проблема. Вече трети месец БНБ не може и не установява, нито съобщава какво е действителното състояние на КТБ и какво е нужно да се направи за нейното отваряне.

Предложението на БНБ за приемане на специален закон и опитът за прехвърляне на отговорността от БНБ на НС и правителството са неприемливи. Решаването на проблема за сметка на данъкоплатците със средства от бюджета е последната стъпка, след като са направени всички други опити за спасяване на банката. Затова първо  трябва да се търсят пазарни методи за решаване на проблема, в т.ч. и намиране на подходящи инвеститори, ако досегашните акционери не могат да осигурят достатъчно средства за стабилизиране на банката.

Социалните партньори и експертите от ЕКС многократно декларираха готовността си да съдействат за решаване на проблема за намиране на инвеститори, в т.ч. и чрез евентуалното участие на Българската банка за развитие, на Гаранционния фонд, на международни финансови институции и на други възможни източници. От самото начало УС на БНБ взе конфронтационна линия на действие, като отказа всякакво сътрудничество със социалните партньори и техните експерти. Тук е мястото да изразим известни съмнения до каква степен тази линия на поведение е резултат на позицията на целия УС на БНБ и до каква степен е лично вдъхновение на гуверньора на БНБ, но това не намалява по никакъв начин отговорността на членовете на Управителния съвет на централната ни банка.

Междувременно, социалните партньори изразиха публично и достатъчно високо своя остър протест срещу предприетите действия по отношение на кредитния портфейл на ТБ „Виктория“. Ние продължаваме да смятаме, че те са скандални и водят до унищожаване на банката, а не до нейното оздравяване. УС на БНБ не предприе никакви мерки за спиране на въпросните незаконни действия.

С всички тези свои действия и бездействия УС на БНБ загуби доверието на обществеността и се превръща в заплаха за финансовата стабилност в страната.

Виждайки, че сме изчерпали всички възможни цивилизовани и коректни средства, с които да подсещаме ръководството на БНБ, че трябва да изпълнява отговорностите си и да бъде пример в съблюдаването на законовите норми и отчитайки всичко изброено по-горе, ние, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите (синдикатите) в България искаме незабавното подаване на оставките на Управителния съвет на БНБ и особено на гуверньора на Банката – г-н Иван Искров.

Също така, ние всички ще се обърнем незабавно след конструирането на 43-тото Народно събрание към законодателната власт в страната с искане да бъдете отстранени от заеманите от Вас длъжности.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

Асоциация на индустриалния капитал в България

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Конфедерация на независимите синдикати в България

Конфедерация на труда „Подкрепа“

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст