ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Министерство на финансите пласира ДЦК за 55 млн. лева

Министерство на финансите

Министерството на финансите преотвори емисията 10.5 годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана на 15 януари 2014 г. с падеж 15 юли 2024 година.

Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, част от Маастрихтските критерии през 2014 година.

На проведения на 20 октомври 2014 г. аукцион бяха пласирани книжа на стойност 55 млн. лв., а постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 3.50%. Общият размер на подадените поръчки достигна 78.40 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.43.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 61.91%, следвани от пенсионните фондове – 23.64%, застрахователни дружества – 12.00% и гаранционни фондове – 2.45 на сто.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст