Загуби в морските курорти през лято 2014

гр.Бургасплажморе

Икономическите рискове и несигурността, които повлияха върху резултатите на туристическите ни фирми, бяха свързани с по-слабото търсене на тези услуги по черноморското ни крайбрежие. В резултатите се отрази също забавянето на икономиката на Европа, където са основните ни пазари (над 50% от туристите в България са от страните членки на Евросъюза). А през летните месеци на тази година условията не бяха много благоприятни. В допълнение се стовари конфликтът между Русия и Украйна, откъдето идват голям брой гости. 

По тази причина трудно можем да говорим за успешен летен сезон. Финансовите резултати на големите ни курорти на българското Черноморие не дават основание за оптимизъм – нито за мениджърите, нито за акционерите. Напук на оптимизма на статистиката (за увеличение на приходите от туризъм и на броя на посетителите), основните ни черноморски курорти не могат да скрият и проблемите си. А те бяха видими през целия летен сезон – метеорологични, фалит на руски туроператори и други от този род. Зад печалбите прозират и свитите приходи на туристическите дружества.

Третото (лятно) тримесечие, естествено, носи печалби за фирмите, които работят по Северното Черноморие, но като цяло за деветмесечието резултатите им са по-слаби в сравнение с добрия летен сезон на миналата година.

За деветмесечието печалбата на к.к. "Албена" спада с 29% на годишна база – до 15.384 млн. лв., според данните в неконсолидирания отчет на дружеството. То обаче губи около шест милиона от положителния си финансов резултат спрямо лятото на 2013-а, след като продажбите спаднаха със 7.3 на сто. А освен това курортът отчита 10% спад на нощувките през периода от януари до септември, което се е отразило и върху общите приходи.

Само през най-активното за курорта трето тримесечие нетната печалба е с 21% по-малка, отколкото е била година по-рано. Лошото време, наводнението преди сезона, напрежението между Украйна и Русия са оказали негативно влияние върху продажбите, отчитат от фирмата.

На този фон мениджърите прогнозират по-нисък икономически резултат спрямо заложеното в бюджет 2014 именно поради тежките поражения върху инфраструктурата, нанесени от природните явления през юни. В същото време фирмата се опитва да удължава сезона чрез конгресен, спортен и балнеоложки туризъм.

"Слънчев ден" АД е част от групата около пловдивския бизнесмен Георги Гергов. Като цяло има намаление на броя на туристите (с 5%), които са я избрали, и на реализираните от тях нощувки (с 9%). Логично най-голям и тук е спадът при руските туристи. Но е голямо и понижението на посещенията на българи в курорта.

Само Германия прави изключение – немските гости са повече като брой, а и са увеличили престоя си, броя на нощувките си. Повече са били и клиентите за конгресен туризъм и за корпоративни прояви в курорта.

Приходите от продажбите на основните услуги на фирмата за деветмесечието са намалели спрямо същия период на миналата година. Но е на печалба, тъй като тя е намалила значително и разходите по дейността си. В края на септември печалбата е нараснала над два пъти – до 454 хил. лв., но това е резултат от продажбата на дълготрайни материални активи, а именно сгради.

За "Златни пясъци" сезонът през лято 2014-а е започнал с обичайните нива на заетост от последните години, уточняват от дружеството. То предлага хотелиерски услуги, строителство и продажба на недвижими имоти и поддръжка на инфраструктурата на курортния комплекс. Генерираните приходи от предлаганата туристическа услуга се запазват на нивата си от миналата година. Те са достигнали 10.833 млн. лв., а към тях се добавят и 500 хил. лв. от дивиденти. При общите разходи е отчетен ръст от 18% на годишна база, а с най-голям "принос"  за това са харчовете за материали и за възнаграждения – само те са нараснали.

В крайна сметка "Златни пясъци" е на печалба към третото тримесечие в размер на 1.232 млн. лв., която обаче намалява спрямо положителния финансов резултат от преди година, когато той е бил 50 хил. лв. по-висок. 

 

 

Единствено "Слънчев бряг" АД, който работи на Южното Черноморие, е на загуба – към септември тя е в размер на 615 хил. лева. Това обаче не е новост, тъй като държавното дружество следва тази тенденция от началото на тази година.

Нетните му приходи към третото тримесечие се увеличават с 84.25 на сто. Това е така заради продажбата на активи, които са отдавани под наем, и намалението на площите, от които се събират тротоарни такси. Намалели са единствено паричните постъпления от предоставени услуги.

Общите разходи по дейността нарастват спрямо същия период на миналата година, като най-голям ръст има при парите за възнаграждения на персонала поради увеличението му.

 

………

Морският туризъм отчете по-ниски печалби заради слабия сезон

1.12.2014 капитал, Странични дейности помагат на компаниите да понесат по-леко удара

За да привличат клиенти, морските курорти се ориентират към развитие на конгресния туризъм и балнеолечението

Констатациите за слаб туристически сезон по морето през това лято добиха стойностно изражение с консолидираните отчети на публичните дружества в сектора. Всички те отчитат спадове в приходите от хотелиерска, ресторантьорска и туроператорска дейност в края на септември. Основна причина за това е отливът на руски клиенти заради проблемите с Русия и Украйна, както и фалитът на няколко руски туроператора, което доведе до отмяна на предварително направените резервации. Дори и така компаниите в сектора отчитат печалби и декларират намерения за инвестиции основно в подобрение на инфраструктурата в морските курорти.

Очаквано намаление на приходите

Както се и очакваше, "Албена" е с около 6 млн. лв. по-малко печалба до 15.8 млн. лв. в края на летния сезон спрямо миналогодишния си резултат. Причина за това бяха поройните дъждове през май, които увредиха инфраструктура в комплекса и нанесоха поражения върху хотелската база. Още тогава изпълнителният директор на дружеството Красимир Станев прогнозира по-слабия резултат, който се отрази върху настроенията на инвеститорите на Българската фондова борса и в петък акциите на компанията изгубиха около 6% от стойността си до 51.86 лв. средно за брой. През тази година намиращият се на Северното Черноморие елитен курорт привлече интереса на инвеститорите заради решението на община Балчик да продаде акционерното си участие в него. Така пакетът от малко над 7% смени собствеността си за над 15.6 млн. лв., които обаче бяха получени от общината и не се отразиха върху финансите на дружеството. В края на септември основни акционери в него остават "Албена холдинг" с 54% от капитала и "Албена инвест холдинг", под чийто контрол са 20.57% от акциите.

По-значително намаление на приходите от туристически услуги, предлагани през хотелите и ресторантите си, отчита и "Св. св. Константин и Елена холдинг". В края на септември приходите на компанията са били близо 15 млн. лв., което е спад 9.45% спрямо предходната година, а нетната печалба от дейността възлиза на 1.3 млн. лв. Най-голям принос за приходите са имали 4-звездните хотели "Астера", намиращ се на първа линия в курортния комплекс Златни пясъци, и "Азалия" в комплекс Св. св. Константин и Елена. Встрани от тази дейност дружеството се специализира и в строителството на луксозни жилищни комплекси и след успеха с продажбата на две сгради сега е в процес на завършване на още две. "За значителна част от готовата строителна продукция са сключени предварителни договори за продажба", пише в доклада на ръководството, в който се отбелязва запазване на интереса на чуждестранни купувачи към недвижими имоти в страната.
Освен по приходите по-слабият туристически сезон в сектора си личи и по по-малкия брой ангажиран персонал в най-активния период на годината. През третото тримесечие в дружества от групата на "Св. св. Константин и Елена холдинг" са работили средно 411 работници спрямо 518 през същия период на миналата година. 

Странични дейности

Специализацията в конгресен туризъм и балнеолечение, които правят по-дълъг сезона за друга голяма компания в сектора – "Слънчев ден", не успяват да компенсират удара от отменените резервации на руски туристи през лятото. Според отчета й организираните 48 събития за общо 2444 души са донесли приход от 326 хил. лв., а двата балнеолечебни центъра са причината сезонът в курорта да започне още през март. В края на септември обаче броят на гостите от Русия, които са основен пазар за комплекса, е намалял с 14% спрямо предходната година. С 8% по-малко са били и гостите от Германия. "Намалението на гости от пазар Русия през летен сезон 2014 г. е обща тенденция за българския туристически пазар. Тя беше продиктувана от създалата се политическа и военна обстановка в Украйна, както и фалита на няколко големи руски туроператора", пише в отчета на дружеството. В него се обяснява, че туроператорските договори за сезон 2014 г. са били подписани още през лятото на 2013 г., когато е нямало индикация за последващите събития. Ето защо е било възможно в разгара на самия сезон да се компенсира отливът на туристи от Русия.

Популярният сред гостите от Великобритания курорт Златни пясъци отчита почти същите приходи от туристически услуги както миналата година, а ръстът в общите му приходи се дължи на страничната дейност с производството на електроенергия. В края на септември е продаден ток за 30 млн. лв. при 22.2 млн. лв. към същия период на предходната година, показва отчетът му.

 

Преглед на цялата таблица

Затваряне Финансови резултати за деветмесечието (млн. лв.)

  Общо приходи Q3 2014 г. Общо приходи Q3 2013 г. Изменение Печалба/Загуба Q3 2014 г. Печалба/Загуба Q3 2013 г."Албена"94.21599.478-5.29%15.79821.772"Св. Св. Константин и Елена холдинг"14.91816.475-9.45%1.311.914"Златни пясъци"43.53234.42226.47%1.4132.385"Слънчев ден"*7.8289.344-16.22%0.4540.127* Неконсолидирани данни

** Източник: Финансови отчети на дружествата

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст