ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Пускат монета от 2 лв. през 2015-а

2 лева

От 2015 г. ще се разплащаме и с монета от 2 лева. Днес Управителният съвет на Българската народна банка утвърди дизайна на монетата, на която е пренесена темата и изображението на Паисий Хилендарски от банкнотите в обращение с номинална стойност 2 лева емисии 1999 г. и  2005 г. Такъв подход е използван и при определянето на дизайна на монетата от 1 лев, емисия 2002 г., като е запазена темата и изображението на Св. Иван Рилски от дизайна на банкнотата от 1 лев, емисия 1999 г.

Още през есента на 2013-а БНБ оповести необходимостта от замяната на банкнотата от 2 лева с монета, заради бързото изхабяване на двулевовите банкноти, което налага честата им подмяна и по този начин увеличава разходите за поддържане на налично паричното обращение.

Точната дата, от която монетата от 2 лева ще стане законно платежно средство, ще бъде определена с отделно решение на УС на БНБ през 2015 г.

Техническите характеристики и точното описание на новата разменна монета ще бъдат допълнително обявени от страна на централната банка и обнародвани в Държавен вестник преди пускането й в обращение през следващата календарна година.

Банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще продължат да бъдат законно платежно средство, включително и след пускането в обращение през 2015 г. на новата разменна монета от 2 лева.

За нуждите на производството на разменната монета с номинал 2 лева, емисия 2015 г., БНБ ще открие обществена поръчка за доставка на монетни заготовки съгласно Закона за обществените поръчки, като самото отсичане ще бъде възложено на „Монетен двор” ЕАД.

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение лицата, извършващи професионално по занятие дейности за обработка на монети с машини за сортиране и машини за самообслужване, ще могат да се обръщат за повече информация и съдействие към управление „Емисионно” на Българската народна банка на адрес:  гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст