Общо 43 филиала на “УниКредит Булбанк” ще изплащат влогове от КТБ

Уникредит Булбанкклиенти

"УниКредит Булбанк" е сред банките, които от 4 декември ще обслужват клиентите с гарантирани депозити. Това става по силата на подписано споразумение с Фонда за гарантиране на влоговете на граждани. "УниКредит Булбанк" ще обслужва вложителите с гарантирани депозити, чиито последни цифри от ЕГН за физически лица и ЕИК за юридически лица са съответно 5 или 6.

За максимално улеснение на клиентите получаването на влоговете ще става в 43 филиала на УниКредит Булбанк в 29 града в страната.

За София са определени шест филиала. Пълен списък с филиалите, техните адреси и работно време ще бъде достъпен за всички заинтересовани на официалния сайт на "УниКредит Булбанк". Изплащането на депозитите ще се извършва в работните дни от седмицата.

В банката е създадена организация така че обслужването на клиенти да премине гладко. В изплащането на гарантираните суми ще бъдат ангажирани над 270 служители, които са добре обучени и ще могат да окажат необходимото съдействие на всички, така че да не бъде нарушен и обичайният ритъм на работа в тези 43 филиала.

Изплащането на депозити ще се извършва съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, според който гарантирани са всички сметки в КТБ: срочни, безсрочни, спестовни, депозити – срочни или безсрочни, разплащателни сметки, салда по дебитни карти и други продукти, попадащи в понятието влог по смисъла на закона. Всички депозити ще бъдат изплащане в левове. Тези, които са било открити в чуждестранна валута, ще бъдат изплатени по фиксинга на БНБ в началния ден на изплащането. Определянето на размера на изплащания депозит се извършва изцяло от Фонда за гарантиране на влоговете.

За да бъде изплатен депозитът на клиентите, е необходимо да се предостави документ за самоличност, а на място във филиал на УниКредит Булбанк се подписва декларация за липса на обстоятелства, водещи до изключване от гаранция. Клиентите могат да получат гарантираните им по закон суми и чрез пълномощник, за което трябва да имат изрично нотариално заверено пълномощно за целта. Списък на всички необходими документи ще бъде публикуван на сайта на банката.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст