Пълен списък на банковите клонове, които ще изплащат депозитите от КТБ

АББ - Асоциация на българските банки  Радослав Миленков

Публикуваме пълните списъци с клоновата мрежа на обслужващите банки, които изплащат гарантираните размери на влоговете на вложителите в „Корпоративна търговска банка“ АД

Разпределението на вложителите към обслужващите банки е според ПОСЛЕДНАТА ЦИФРА НА ЕГН — за физическите лица, и ПОСЛЕДНАТА ЦИФРА НА на ЕИК или БУЛСТАТ — за юридическите лица. Това е направено с цел да се постигне равномерно разпределение на вложителите според клоновата мрежа на обслужващите банки и да се осигури спокоен и гладък процес на изплащане.

Разпределението на вложителите за обслужване към определените банки е следното:

Ако вашето ЕГН или ЕИК на вашата фирма завършва на 0, то може да получите гарантираната сума по влога от БАНКА ДСК ЕАД. Вижте клоновете по градове, където може да получите (кликнете върху банката)

Клонове Банка ДСК

Ако вашето ЕГН или ЕИК на вашата фирма завършва на 1, то може да получите гарантираната сума по влога от Обединена българска банка АД. Вижте клоновете по градове, където може да получите парите си (кликнете върху банката)

Клонове Обединена българска банка

Ако вашето ЕГН или ЕИК на вашата фирма завършва на 2, то може да получите гарантираната сума по влога от Пощенска банка (Юробанк България АД). Вижте клоновете по градове, където може да получите парите си (кликнете върху банката)

Клонове Юробанк България (Пощенска банка)

Ако вашето ЕГН или ЕИК на вашата фирма завършва на 3, то може да получите гарантираната сума по влога от Райфайзенбанк България. Вижте клоновете по градове, където може да получите парите си (кликнете върху банката)

Клонове Райфайзенбанк (България)

Ако вашето ЕГН или ЕИК на вашата фирма завършва на 4, то може да получите гарантираната сума по влога от Алианц Банк. Вижте клоновете по градове, където може да получите парите си (кликнете върху банката)

Клонове Алианц Банк

Ако вашето ЕГН или ЕИК на вашата фирма завършва на 5 или 6, то може да получите гарантираната сума по влога от УниКредит Булбанк. Вижте клоновете по градове, където може да получите парите си (кликнете върху банката)

Клонове УниКредит Булбанк

Ако вашето ЕГН или ЕИК на вашата фирма завършва на 7, то може да получите гарантираната сума по влога от Централна кооперативна банка (ЦКБ). Вижте клоновете по градове, където може да получите парите си (кликнете върху банката)

Клонове Централна кооперативна банка

Ако вашето ЕГН или ЕИК на вашата фирма завършва на 8, то може да получите гарантираната сума по влога от СИБАНК. Вижте клоновете по градове, където може да получите парите си (кликнете върху банката)

Клонове СИБАНК

Ако вашето ЕГН или ЕИК на вашата фирма завършва на 9, включително тези на чуждестранните лица, то може да получите гарантираната сума по влога от Първа инвестиционна банка. Вижте клоновете по градове, където може да получите парите си (кликнете върху банката)

Клонове Първа инвестиционна банка

 

Припомняме, че изплащането на гарантираните суми на вложителите в Корпоративна търговска банка АД (КТБ) започва на 4 декември 2014 година.

ФГВБ изплаща напълно гарантираните суми на вложителите – български и чуждестранни физически и юридически лица, в размер до 196 000 лв. за един вложител, независимо от броя на сметките му в банката. В тази сума се включват главницата и начислените лихви към датата на отнемането на лиценза на КТБ.

От началния ден на изплащането – 4 декември 2014 г., всеки вложител в КТБ с гарантиран размер на влога получава достъп до целия размер на подлежащата му на изплащане сума. За да реализира това свое право, вложителят следва да посети офис на определената му обслужваща банка, където представя: за физическите лица – лична карта или документ за самоличност на чуждестранно физическо лице; за юридическите лица – ЕИК или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и актуално удостоверение за регистрация, с което се удостоверяват лицата, които управляват и представляват юридическото лице, както и декларация по образец, наличен в банката (в 2 бр.). Вложителят разполага със следните възможности относно подлежащата му на изплащане сума: да си открие сметка в обслужващата банка и да остави сумата на влог в нея; да нареди превод на сумата по посочена от него сметка в друга банка; да изтегли парите в брой. Влоговете в чуждестранна валута се изплащат в левове според обменните курсове на БНБ в началния ден на изплащането. Вложителите могат да се разпореждат с гарантираните си суми в срок до 5 години, считано от 4 декември 2014 г.

При разпореждане със сумите вложителите следва да имат предвид унифицираната тарифа за таксите за обслужване на вложителите на КТБ, която могат да намерят на уебсайта на ФГВБ. Междубанков превод през БИСЕРА (еднократно) е без такса за вложителите, както и откриването на сметка в съответната обслужваща банка.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст