Разделяне на ВСС, дисциплинарен съд за магистрати, децентрализация на прокуратурата

Сотир Цацаров

Висшият съдебен съвет да се раздели на две колегии – съдийска и прокурорска. Структурата на Инспектората към него също трябва да се промени в съответствие с тази на съвета като бъдат формирани две групи – за проверки на съдилищата и за проверки на прокуратурата и следствието. Да се създаде специален дисциплинарен съд за магистратите. Прокуратурата да се децентрализира. Това са основните акценти в концепцията на прокуратурата за съдебна реформа, съобщи в. "Преса". Вижданията на държавното обвинение ще бъдат изпратени днес на посланиците на страните-членки на Европейския съюз. Предложенията са придружени с проект за промени на съдебния закон ."Въпросите на кариерното развитие, както и тези на дисциплинарната отговорност, следва да се обсъждат и да се решават отделно за съдии и отделно за прокурори и следователи в съответната колегия", пише в становището на прокурорите, цитирано от изданието. Според концепцията разделянето може да бъде осъществено само с промени в Закона за съдебната власт. Разделянето на ВСС на две колегии води и до необходимост от промени в структурата на Инспектората към съдебния съвет, се казва още в концепцията на прокуратурата. "Проверките на дейността на съдилищата и на организацията по образуването и движението на съдебните дела следва да се осъществяват само от инспектори за съдии, а проверките на прокуратурите и следствените органи, както и на движението на преписките и делата – само от инспектори за прокурори и следователи. Тази промяна може да бъде осъществена също само с промени в ЗСВ. За разликата от заложеното в Стратегията за съдебна реформа на правосъдното министерство, в становището на прокуратурата се настоява ВСС да остане постоянно действащ орган, а не такъв, заседаващ на сесии. Според държавното обвинение действащият модел "има значителни предимства в сравнение със съществувалия преди години модел на колективен орган, който работи на сесии".

Както съдиите, така и прокурорите смятат, че трябва да се въведе пряк избор на членовете на ВСС от съдебната квота. Процедурата по номинирането на кандидатите трябва да бъде прозрачна, в рамките на която да се обсъдят и техните качества. Държавното обвинение предлага и една новост – дисциплинарните дела на магистратите да се разглеждат от дисциплинарен съд, чиито членове да не са от състава на ВСС, но да се избират по същия ред от органите на самата съдебна власт. Съставите на дисциплинарния съд за съдии и дисциплинарния съд за прокурори и следователи ще работят по еднакви правила и единни критерии за реализиране на дисциплинарната отговорност. Те ще продължават работата си в системата, като разглеждат дисциплинарни дела.  Дисциплинарният съд ще постановява решение, с което предлага на ВСС да наложи наказанията "понижаване или освобождаване от длъжност" или сам налага наказание измежду по-леките, се казва още в концепцията.

От държавното обвинение предлагат още създаването на отделни етични кодекси, направени са предложения за по-добра атестация на магистратите и други. Една от най-сериозните промени, обаче, се отнася до децентрализация на прокуратурата. Държавното обвинение предлага да отпадне изцяло нормата в закона, според която: "Прокуратурата е единна и централизирана. Всички прокурори и следователи са подчинени на главния прокурор." (чл. 136, ал. 3 от ЗСВ).

Чрез серия от предложения за поправки в Закона за съдебната власт и НПК се разграничават функциите на административните ръководители от магистратските им задължения. "Така в рамките на единната прокуратура ще се постигне сериозна децентрализация, която ще повиши отговорностите на административните ръководители и ще се създадат допълнителни гаранции за независимост на всеки прокурор и следовател", смятат от държавното обвинение.

Разпорежданията на по-горестоящите прокурори освен писмени вече трябва да са и мотивирани. Предлага се също наблюдаващите прокурори по закон да получат право да искат отмяна на указанията от горе, ако не са съгласни с тях.

И прокуратурата предлага по-засилен контрол на работата на обвинител №1. В концепцията се предлага да се опише публична процедура за изслушване на главния прокурор от ВСС и Народното събрание при внасяне на годишния доклад за дейността на прокуратурата. Държавното обвинение предлага създаването на такава процедура и при изслушването на доклада от членовете на ВСС и народните представители, при която те да могат да поставят и въпроси, зададени писмено от граждани, институции и неправителствени организации. Освен това се предлага на всеки шест месеца главният прокурор да отчита пред ВСС резултатите от работата на държавното обвинение по делата за корупционни престъпления, за организирана престъпност и по делата, водени срещу лица, заемащи висши държавни длъжности, включително магистрати. ВСС да има право да изисква допълнителна информация, а при необходимост – и да изслушва главния прокурор по тези теми, е друга идея в концепцията.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст