Стартират споразумения между МВР и членове на АББ

мвр

Споразумението урежда възможността за доставяне на разширен автоматизиран достъп на банките у нас до услугата „Справка за валидност на български лични документи“. Чрез този достъп  представителите на банковите институции ще могат да извършват съответните справки за валидността на всички видове документи, издавани от страната ни гражданите, директно в регистъра на Дирекция „Български документи за самоличност“.

Такава електронна услуга съществува и до този момент в Интернет страницата на МВР, но с цел защита от използването на злонамерен код за изтегляне на информация, беше заложено ограничение – в рамките на 10 минути беше възможно извършването на до 10 справки. Анализът показа полезността на предлаганата услуга – от една страна банковият сектор я полза излючително интернзивно, от друга –  тя дава възможност за минимизиране на риска от използването на невалидни български лични документи особено при отпускане на кредити.  В отговор на постигнатото успешно взаимодействие между държавната институция и бизнеса МВР разработи механизъм, при който бе постигнато завишаване на броя на едновременните заявки от финансовите институции при същата  защитеност на личните данни. 

По този начин  на банките в България се предоставя достъп в реално време до услугата „Справка за валидност на български документи за самоличност“.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст