Делото КТБ: Съставът на ВАС се стараеше да е обективен, но имаше и неточности

ВАС

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) не допусна до участие в днешното заседание по делото за лиценза на КТБ Българската народна банка с аргумент за липса на надлежно учредена представителна власт на упълномощените от централната банка представители. Съдът намери, че пълномощните не са надлежни, тъй като са издадени от управителя на БНБ Иван Искров, а не от Управителния съвет на БНБ, който е издал обжалваното решение за отнемане на лиценза на КТБ, анализира сайтът "Правен свят".

Абсолютно прав е съдебният състав, че органът, издал акта по отнемане на лиценза, е УС на БНБ и пълномощното трябва да изхожда от него. Самата БНБ е юридическо лице, а не държавен орган. Но според чл.17 от АПК Управителният съвет на БНБ като колективен административен орган следва да се представлява от своя председател. А пълномощните са подписани от председателстващия УС на БНБ Иван Искров (по закон той свиква и ръководи заседанията на УС на БНБ, тоест осъществява функциите на председател). Когато става въпрос за административно производство и се издава пълномощно от централната банка, очевидно е, че не се има предвид юридическото лице БНБ, а съответния орган на БНБ. Поради това, отстраняването на представителите на централната банка (т.е. на УС на БНБ) беше излишно. Дори представляването да не е точно формулирано, когато представители са юрисконсултите на съответното учреждение, съдилищата, с оглед процесуална икономия, допускат до участие юрисконсултите, под условие да представят надлежно упълномощаване и потвърждаване на техните процесуални действия впоследствие от съответния надлежен правен субект – в случая Управителния съвет на БНБ.

Ако съдът би искал да е абсолютно стриктен по отношение на представителството на УС на БНБ, би следвало да приеме, че тя  не е редовно уведомена за съдебното заседание. Защото от никъде не следва, че юрисконсултът на БНБ, чрез който е извършено призоваването, има пълномощно да приема призовки за УС на БНБ. Юрисконсултът може би консултира само гуверньора на банката, но не и Управителния съвет. Би следвало уведомлението да е до канцеларията на УС или до Председателя на УС. Следвайки тази линия на разсъждения, то УС на БНБ е нередовно призован и би следвало да не се дава ход на делото.

Нещо повече, съдът изрично и съвсем правилно определи, че КТБ задължително следва да е страна в съдебното производство, но въпреки липсата на призоваване на КТБ за това съдебно заседание, съдът даде ход и гледа делото без участието на банката в съдебното производство. Което е основание  за КТБ да иска отмяна, тъй като не е участвала във всички процесуални действия по делото.

Преди да се занимава с доказателствените искания би следвало съдът да реши въпросите по допустимост на производството (производство относно производството). По делото страните, както БНБ, така и един от акционерите "Бългериан акуизишън къмпани" са подали становище по допустимостта на обжалването (виж прикачения файл – б.а.), но съдът все още не се е произнесъл по тях.

В крайна сметка проблем няма, тъй като така, както е отложено делото, следва, че всички искания и становища на страните ще се разгледат отново.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст