ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Министерството на финансите пусна в обращение 5-годишни ДЦК

Министерство на финансите сграда

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 04 февруари 2020 година. На проведения днес аукцион успешно бяха пласирани ДЦК за 50 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 1 процент. Общият размер на подадените поръчки достигна 160.60 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 3,21. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 105 базисни пункта.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес както към количеството, предложено за продажба със състезателни поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха пенсионните фондове – 46.11%, следвани от банките с 40.80%, гаранционни и договорни фондове със 7.07% и застрахователните компании с 6.02%.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст