ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Очакваме бюджетен излишък за януари, похвалиха се от финансовото министерство

Министерство на финансите сграда

По предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари 2015 година се очаква да бъде положително в размер на около 85 млн. лева или 0,1% от прогнозния БВП, съобщиха от Министерство на финансите. Това е първият бюджетен излишък за месец януари от 2009 година досега.

За сравнение салдото за януари 2014 г. беше дефицит в размер на 373,3 млн. лв. (0,5% от прогнозния БВП), което означава, че съпоставено с първия месец на предходната година бюджетната позиция се подобрява 0,6 % от БВП.

Прогнозираното подобрение в бюджетната позиция се дължи основно на ръст в приходите и по-конкретно при данъчните приходи. Приходите и помощите по КФП за януари 2015 г. се очаква да бъдат в размер на около 2 475 млн. лв. (8,2% от годишния разчет), което представлява номинален ръст от 19,5 % или 404 млн. лв. спрямо януари 2014 година. Прогнозираният ръст в приходите за януари 2015 г. изпреварва значително отчетения за януари 2013 г. и 2014 година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.01.2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на около 2 390 млн. лв., което е 7,3 % от годишния разчет. Разходите остават номинално близки до отчетените за същия месец на предходната година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 75,8 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 януари 2015 г. на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец февруари 2015 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст