ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Общо 147 млн. лв. ще донесе приватизацията

С тези дружества изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Емил Караниколов трудно ще събере прогнозираните 118 млн. лв. приходи.

На свое редовно заседание днес Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол утвърди Плана й за работа през 2015 година.

Очаква се ведомството на Емил Караниколов да сключи 30 приватизационни продажби на:  дялове или акции – собственост на държавата в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, и  обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие. В списъка за раздържавяване са включени имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв.

Шест дружества влизат в списъка на приоритетните проекти, по които агенцията ще работи за осъществяване на приватизационни продажби през 2015 година. Това са "АДИС", "Аудиовидео Орфей", "Българска фондова борса", "БДЖ-Товарни превози", "Международен панаир – Пловдив" и "Овча купел". Очаква се те да донесат по-голямата част от приходите.

Общо очакваните минимални постъпления от дейностите по приватизация и следприватизационен контрол се предвижда да бъдат в размер на  147 256 000 лева.

Агенцията е натоварена и да извърши следприватизационен контрол върху изпълнението на задълженията, поети с приватизационните договори за продажбата, на 50 дружества.

На 810 000 лева са оценени пък разходите за осъществяване на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол.
 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст