ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Рекламираме България чрез културно-исторически туризъм

културно-исторически туризъм

Рекламата на културни обекти е основното, което привлича внимание при рекламното представяне на българския национален туристически продукт в Германия, Румъния, Русия, Украйна, Полша и Швеция. От тази гледна точка е препоръчително да се мисли за реклама на България в чужбина основно чрез културата й. Това е основният извод от оценката за ефективността от изпълнението на проекта на Министерството на туризма: "Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари". Той се финансира по Оперативната програма "Регионално развитие" чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Общата стойност на сключените договори за реклама в шестте държави е 5.4 млн. лв. (без ДДС).

Проектът за промотиране на националния туристически продукт в чужбина започна през 2013-а, изпълнява се за 36 месеца (до началото на април) и включва разнообразни медийни дейности за повишаване на информираността на чуждестранните туристи за България като целогодишна дестинация и за формиране на позитивен имидж. Той е от третия програмен период на ОП "Регионално развитие" и е продължение на проекта: "Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия", който приключи през 2010 година.

Според оценката за ефективността на проведените кампании през 2014-а отношението към страната ни като място за туризъм е положително в исторически близките до нас държави – Румъния, Русия, Украйна и Полша. А по-скоро неутрално е в Германия и Швеция. При отчитане на изпълнението на проекта "Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари" през седмицата стана ясно още, че рекламата на Министерството на туризма в Германия, Румъния, Русия, Украйна, Полша и Швеция е привлякла с една трета по-голяма аудитория от първоначално планираната. За една година публикуваните рекламни карета и излъчените телевизионни репортажи в медиите на шестте държави са обхванали 59 млн. зрители и читатели вместо планираните 40 милиона.

Чувствително увеличение има и в броя на уникалните посещения на публикуваните материали за България в електронните сайтове – заложена е граница от 195 хил., а са реализирани 2.7 милиона. Излъчените телевизионни репортажи след проведените журналистически турове са 2.5 пъти повече от планираните, клиповете в националните ТВ-канали – с 1.7 пъти повече, а положителните публикации, следствие на PR дейности – 483 вместо 225, сочи справката на Министерството на туризма за изпълнението на кампаниите по отделните индикатори на проекта.
При избора на рекламни канали са търсени такива, които в най-голяма степен покриват целевите групи и оказват съществено въздействие върху тях, като са взети предвид специфичното търсене и с какво е позната България в чужбина, заяви при отчитане на резултатите Анелия Генова – държавен експерт в Министерството на туризма и ръководител на проекта. Според нея конкретната оценка на ефективността на националния маркетинг и проведените кампании в Германия, Румъния, Русия, Украйна, Полша и Швеция ще бъде измерена тази и следващата година.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст