ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Екоминистърът: Ситуацията в страната е критична

сняг

Ситуацията в страната продължава да бъде тежка и критична. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева пред БНР по повод снеговалежите и опасността от наводнения.

"Към настоящия момент, водните количества в по-голямата част от страната са над праговете за високи води и в резултат от метеорологичната обстановка са възможни повишения на речните нива. Поради снеготопенето високата почвена влага и оттичането на реките към устията им също може да доведе до повишения. В по-голямата част от страната ситуацията е тежка. Към настоящия момент, наличният воден еквивалент на снега е от 175 до 225 литра за квадратен метър в района на Рила и Пирин. За Родопите – между 80 и 125 литра на квадратен метър, а по билото на Стара планина от 60 до 125 литра на квадратен метър. Снеготопенето ще създаде предпоставки за значителни водни количества, които трябва да бъдат преведени през речните русла. Затова предприемаме спешни и незабавни мерки", съобщи министърът.

Василева добави, че на днешното си заседание Министерски съвет ще разгледа поредица от мерки, които трябва да бъдат предприети от всички компетентни органи. "Ще бъде взето решение на МС за привеждане в действие на мерки за създаване на незабавна спешна организация за предотвратяване на потенциалния риск. Част от мерките са собствениците на язовирите да създадат необходимата организация за осигуряване на свободен обем в язовирите до минималния безопасен обем, да се осигури проводимост на речните легла на разстояние до 500 метра след язовирните стени. Кметовете е необходимо да се погрижат за територията на съответните общини в рамките на населените места, а областните управители извън населените места. Необходимо е да се предприемат мерки и от АПИ за почистване на критични участъци около мостови съоръжения. Трябва да се предприемат мерки затова да се наблюдават непрекъснато  нивата на язовирите. Да се обходят язовирните съоръжения, за да не се допусне създаването на какъвто и да е  било риск от гледна точка на техническото състояние на язовирите. „Напоителни системи“ следят и съоръженията в предаварийно състояние", каза екоминистърът.

Василева заяви още, че МОСВ има намерение още следващия месец да стартира първите покани за предложения по ОП „Околна среда“. "Започваме подготовка и ще стартираме обявяването на поканите, така че бенефициентите да могат да представят предложенията си. Специална приоритетна ос е заделена  в програмата, която адресира мерки, свързани с превенцията и управлението на риска от наводнения и свлачища, предизвикани от бедствия. Наш конкретен бенефициент ще бъде и ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, за да ги подпомогнем и този програмен период", каза тя.

По отношение на спора за ски пистата на Банско, министърът коментира, че МС е органът, който взима решение по повод на концесиите. "В този смисъл очаквам да получа доклада с резултатите от работата на междуведомствената работна група. Вчера по време на заседание на Съвета за развитие, председателят на работната група представи резултатите от работата, в оперативен порядък беше проведено обсъждане", съобщи Василева.

По думите и е необходимо да се прецизират текстовете в концесионните договори, които предполагат ясно очертаване на отговорностите на страните, засилване на възможностите за налагане на санкции при евентуално неизпълнение и предоговаряне на механизма за определяне на концесионното възнаграждение.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст