ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Доходността – променлива като мартенски климат

Пари евро

Николай Ваньов, CFA

Експерт FI и деривати, Инвестбанк АД

 

Доходностите по основните книжа отбелязаха сериозни спадове през изминалата седмица. Противно на оформилата се напоследък тенденция движещата сила на пониженията не бе случващото се в еврозоната и масираното изкупуване на книжа, което предприе ЕЦБ, а протоколът от последната среща на Федералния резерв на САЩ. От него става ясно, че редица членове на Борда са резервирани относно силно очакваното скорошно повишение на основните лихви.

Инвеститорите увеличиха търсенето на американските ДЦК. Доходността по книжата с тригодишен срок до падежа отбеляза най-силния си седмичен спад от 2012 г. насам. Но пък десетгодишните трежърита се търгуваха при търсена доходност до падежа от  1.936%, със 17.9 базисни точки по-ниска спрямо предната седмица. Важен за отбелязване е също така и фактът, че доходностите спаднаха въпреки положителните данни от пазара на труда.

Доста сходна бе и ситуацията на пазарите на британски джилтове. Засилените очаквания за по-дълъг период на ниски лихви в САЩ, както и забавянето на растежа на доходите от труд в Обединеното кралство, заедно със засилващите се очаквания за занижена инфлация поради силния паунд, доведоха до спад на доходностите по британските ДЦК. Десетгодишните джилтове се търгуваха при норма на възвръщаемост до падежа от 1.526%, с 18.3 базисни точки по-ниска спрямо седмица по-рано.

При състоянието на пазарите на книжа, емитирани от страните от ядрото на еврозоната, обусловена от силни спадове на доходностите поради изкупуването на книжа от ЕЦБ, новините за промяната в очакванията на Фед катализираха нови рекордни цени на пазарите на държавен дълг. Немските десетгодишни бундове се търгуваха при рекордно ниската доходност до падежа от едва 0.177%, като седмичният спад се равняваше на цели 7.9 базисни точки.

Понижението при френските ДЦК със сходен срок се равняваше на 5 базисни точки – до 0.445 процента.

Търговията с книжата, емитирани от дългово затруднените страни от периферията на еврозоната, бе концентрирана около събитията, свързани с преговорите за преструктуриране на програмата за финансова помощ на Гърция. Явното недоверие на лидерите на страните от валутния съюз към желанието и възможностите на СИРИЗА да прилага реформите, както и редицата опити на гръцките лидери да лавират между поетите от тях ангажименти, засилиха несигурността на пазарите на периферни евро ДЦК. Доходността на гръцките десетгодишни книжа достигна до нива от 11.817%, познати ни от времената преди преструктурирането на дълга на южната ни съседка. В същото време италианските ДЦК с падеж през 2025 г. отбелязаха седмичен ръст на доходността от 9.1 базисни точки – до 1.238 процента. Промяната при испанските суверенни книжа със сходен срок до падежа се равняваше на +7.5 базисни точки  – до 1.220 процента.

 

Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст