Срив на фондовете за имоти

Акциите на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) са сред губещите през тази година. Това се дължи на продължаващите проблеми в търговията с недвижими имоти и в строителството. През изминалите месеци плавно върви надолу и BGREIT – секторният индекс, който отразява измененията в цените на тези компании. Той намалява с 6.01 на сто. Три от секторните взаимни фонда го следват отблизо и донесоха загуба на доверилите им се инвеститори.

Макар и определяни като спекулативни, тези колективни схеми задоволяват интереса към акциите на компании от определен отрасъл или към група стоки, които показват добри възможности за развитие и печалби в даден момент. Но не бива да се забравя и че те също могат да претърпят сериозни загуби, когато "любимецът" им тръгне надолу, тъй като портфейлът е слабо диверсифициран. Именно това се случи и през първите три месеца на 2015-а.

Тези процеси най-силно усетиха клиентите на "Алфа Индекс Имоти" – първия секторен договорен фонд у нас, който отчита загуба от 3.79 на сто. Той прилага пасивна инвестиционна стратегия и следва тенденцията на пазара. Основната част от активите му са в книжа на най-търгуваните АДСИЦ на "БФБ-София". Делът на всяко от тях не надхвърля 5% от капитала на фонда.

Клиентите на "Конкорд Фонд-3 Недвижими имоти" и на "ДСК Имоти" също не могат да са доволни от вложението си през този период. Първата схема е с балансиран профил, а активите й са в акции както на български, така и на подобни чуждестранни акционерни дружества. Портфейлът й включва: бизнес имоти, земеделска земя, жилищни и ваканционни имоти. Закупилите такива дялове изпращат тримесечието със загуба от 1.37 процента. От март 2008 г. "ДСК Управление на активи" също предлага дялове от такъв специализиран фонд – "ДСК Имоти". Той инвестира основно в акции на български и чуждестранни АДСИЦ, както и в акции/дялове на български и чуждестранни колективни схеми, които влагат в АДСИЦ. Освен това разнообразява портфейла си с дългови финансови инструменти и такива на паричния пазар. Фондът от групата "ДСК" показва загуба за трите месеца на тази година от 0.44 на сто.

На другия полюс намираме организирания от "ОББ асет мениджмънт" имотен секторен фонд – "ОББ Патримониум Земя". Единствен той успява да добави стойност към портфейлите на своите клиенти, тъй като завършва с печалба, която е доста над отчетеното от "колегите" му. Той е фокусиран върху акции и облигации на АДСИЦ от страната и от чужбина, които инвестират предимно в земеделска земя, в офисни и в логистични площи. Фондът следи и дялови книжа на емитенти от аграрния сектор и дружества от хранително-вкусовата индустрия в страната и чужбина. С умерено агресивната си политика схемата осигурява на клиентите си 3.34% доходност. Тя е на печалба още откакто започна публичното предлагане на свои дялове (от януари 2009 г.), което обяснява и факта, че успява да акумулира и да управлява най-много пари – 11.769 млн. лева. За предпазване на тези средства от неблагоприятни пазарни тенденции част от активите на фонда се инвестират и в дългови ценни книжа.

Секторните фондове са възможност, която може да се използва за диверсификация на портфейла в определени моменти. Но също така трябва бързо и навреме да се реагира и да се излиза от тях, в случай че рисковете нарастват. Защото "плодовете" от възхода на някой отрасъл може и да загорчат в определен момент.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст