ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК стигна до извода, че основната цел на цифровизацията не е постигната

Цифровизация

Комисията за защита на конкуренцията стига до извода, че основната цел на цифровизацията, която тръгна преди година и половина, не е постигната.  Според антимонополния орган избраният модел на преминаване от аналогово към изцяло наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване е довел до отлив на интереса към него, няма и достатъчно телевизионно съдържание, което да се разпространява чрез изградените мултиплекси.

КЗК приема, че очакваното засилване на междуплатформената конкуренция между медиите в резултат на цифровизацията не е настъпило, нито са навлезли нови участници на този пазар въпреки увеличения капацитет за пренос и излъчване на радио и телевизионно съдържание.

В резултат на това според комисията може да се твърди, че не е постигната в очакваната степен основната цел на цифровизацията, а именно – ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър, осигуряване на по-добро качество и програмно разнообразие в полза на потребителите.

Антимонополният орган предлага на компетентните държавни органи и на тези, разполагащи със законодателна инициатива, да преценят дали да облекчат задължението на операторите на мултиплекси да резервират капацитет за разпространение на търговски програми със статут на "must carry" и дали да им се позволи  да излъчват и кодирани програми, за да се повиши конкурентоспособността им.  

КЗК също така е на мнение, че е необходимо да бъдат предвидени ясни критерии и механизми за определяне на програмите, които подлежат на задължително разпространение съгласно Закона за радиото и телевизията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст