Депутатите приеха първия от четвърт век закон, уреждащ дейността на НСО

Депутати

За първи път от 25 години се приема закон, уреждащ дейността на НСО. Депутатите одобриха на първо четене законопроектът за Национална служба охрана. Той беше одобрен от 106 депутати, 11 бяха против, а 30 се въздържаха. Парламентарните групи на ГЕРБ, ДПС, БДЦ, АБВ и на двама независими депутати подкрепиха четвъртият законопроект на Цветан Цветанов за сектор „Сигурност”.

В него са регламентирани цялостно правомощията, принципите и дейността на НСО, статутът на нейните служители, взаимодействието с други държавни органи и организации, отчетността и контролът върху службата. Проектът на закон предвижда да се запази военният статут на служителите като основание за това е особеният характер на дейностите, свързани с изпълнение на държавната служба. Президентът на Републиката осъществява общото ръководство на НСО, като назначава и освобождава началника й, съгласувано с МС; назначава и освобождава заместниците на началника,утвърждава структурата и членския състав и удостоява офицерите с висши форми на звания. Началникът на НСО осъществява непосредственото и цялостно ръководство на службата. В законопроекта подробно изчерпателно са посочени неговите функции, които могат да бъдат разширявани само със закон. В законопроект подробно са регламентирани функциите и дейностите на НСО, които тя осъществява за изпълнение на поставените й задачи.

Други функции и дейности могат да се възлагат само със закон. Подробно са посочени правомощията на офицерите и сержантите от НСО, като е отчетена близостта на редица дейности, свързани с осигуряване на обществения ред. Изрично е посочено, че офицерите и сержантите на НСО нямат полицейски правомощия. Предвижда се в случай на задържане на лице то незабавно да бъде предавано на полицейските органи. Проектът предвижда използването на физическа сила и помощни средства, като са посочени случаите и условията за това. Употребата на оръжие е допусната само при условия на абсолютна необходимост, като при формулиране на съответните текстове са използвани резултатите в правната теория и практика, постигнати при работата на ЗМВР.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст