Играчите нямат време за размисъл

Николай Ваньов, CFA

Експерт FI и деривати, Инвестбанк АД

Изминалата седмица на международните пазари на държавен дълг бе най-спокойната за последния месец.

Но икономическите новини през седмицата бяха разнопосочни. В САЩ пазарите на трежърита продължиха да коригират стойностите си, като доходността, търсена от инвеститорите по книжата с десетгодишен матуритет, достигна 2.226%, повишавайки се с 8.3 базисни точки.

В Европа новините далеч не бяха толкова позитивни. Индексът на доверието на производителите от еврозоната неочаквано спадна. Това в комбинация със спада на цените на петрола, което пък пряко се отрази в понижение на очакваната инфлация, доведе до известна стабилизация на доходностите. За относително равновесни нива сигнализират и пазарите на опции, където цените на пут и кол опциите върху немските бундове са почти изравнени (б.а. – при сходни цени на изпълнение). В крайна сметка доходността по немските ДЦК с десетгодишен срок до падежа достигна 0.639%, повишавайки се с 1.6 базисни точки през изминалата седмица. Френските книжа със сходен матуритет отбелязаха ръст на доходността от 2.5 базисни точки – до 0.924 процента.

В периферията на еврозоната седмицата бе относително спокойна. Испанското министерство на финансите успешно пласира голямо количество книжа и това бе сигнал за инвеститорите, че текущите доходности представляват равновесни нива. Въпреки това пазарите очакват с повишено внимание изхода от преговорите за финансова помощ на Гърция, които предстоят в Рига.

Десетгодишните италиански ДЦК се търгуваха при търсена доходност от 1.854%, което формира седмичен ръст от 8.6 базисни точки. Повишението при испанските книжа със сходен матуритет се равняваше на 5.2 базисни точки до 1.780 процента.

За поредна седмица най-силен бе ръстът на доходностите на британските джилтове. Подхранен от неочаквано добри данни за продажбите на дребно, пазарът на британските ДЦК остава във фаза растеж на доходностите. През изминалата седмица десетгодишните джилтове се търгуваха при търсен доход от 1.981%, което формира повишение от цели 10.2 базисни точки.

 

Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст