ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Икономиката ни е нараснала с 2% през първите три месеца на годината

икономически растеж

С 2% е нараснал Брутният вътрешен продукт през първото тримесечие спрямо същия период на миналата година на база календарно изгладени данни, показват данните от Националния статистически институт. Спрямо последното тримесечие на 2014-та пък БВП на страната е нараснал с 0.9 на сто.

Произведеният продукт от икономиката в номинално изражение възлиза на 17.245 млн. лева, като на човек от населението се падат 2 395 лева от стойностния обем на показателя. От НСИ изчисляват, че при среден за тримесечието валутен курс от 1.74168 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 9.901 млн. долара и съответно на 1 375 долара на човек от населението. Освен това преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 8.817 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 224 евро.

Брутната добавена стойност, създадената от отраслите на националната икономика, през първото тримесечие на 2015-а възлиза на малко над 14.5 млн. лева по текущи цени.

Отново през първите три месеца на годината относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.2% спрямо същото тримесечие на предишната година, като по точи начин достига 3%. Индустриалният сектор обаче увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.4% и достига 32 процента.

Отчита се леко намаление на относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, като през първите три месеца на 2015-а достига 65%, докато в същия период на миналата година добавената стойност е била 66.2 на сто.

За крайното потребление през първото тримесечие на годината се изразходват 86% от произведения БВП. Инвестициите пък формират 16.9% от произведения БВП, докато външно-търговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст