ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Избраха Валентина Маджарова за районен прокурор на Средец

Прокурор

Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за” и един глас “въздържал се” избра за втори мандат Валентина Иванчева Маджарова за районен прокурор на Районна прокуратура – Средец.

Другият кандидат Димо Николов Николов, прокурор в Районна прокуратура Бургас получи 1 глас „за”, 11 „против” и 9 гласа „въздържал се”.

Валентина Маджарова има над 13 години юридически стаж. Била е следовател при Окръжна следствена служба Бургас през периода 2002г.-2006г. От 01.05.2006г. заема длъжността прокурор в Районна прокуратура – Средец. Последователно през 2010г. заема длъжностите заместник-административен ръководител и районен прокурор.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Маджарова залага като приоритети запазването на достигнатото ниво на срочност на разследването, повишаване на качеството на разследването, чрез неформални обучителни беседи между прокурорите, разследващите полицаи и полицейските служители, на които се възлагат действия по разследването, както и засилване на дейността по надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите, а също стриктно спазване на принципа за случайно разпределение на преписките и делата, законосъобразно и ефективно разходване на бюджетните средства, подобряване на условията на работа на съдебните служители, както и на материално-техническата база.

В изслушването пред членовете на ВСС, прокурор Маджарова заяви по отношение на личната си мотивация за заемане на длъжността, че се кандидатира, тъй като счита за успешен първия си мандат и има подкрепата на колегите си. Тя сподели, че е наследила традиционно добре работеща прокуратура. Като своя неизпълнена от предишния мандат цел, тя коментира необходимостта от правно ограмотяване на хората в района на прокуратурата.

Въпроси отправи членът на ВСС Ясен Тодоров, който поиска становище за оптималния щат на тази прокуратура. Прокурор Маджарова отговори, че настоящият щат от трима прокурори е оптимален за тази прокуратура. Тя сподели, че работи в малък град, където хората се познават и се следи всяка стъпка на представителите на властта.

При обсъждане на двете кандидатури г-н Тодоров каза, че ще подкрепи прокурор Маджарова, като съобразява опита й на административен ръководител и данните за успешния й предходен мандат. Като втори аргумент той посочи нейното представяне пред Съвета, което говори, че тя умее и да презентира съдебната власт пред гражданите.

Членът на ВСС Васил Петров също заяви подкрепа за прокурор Маджарова, като се мотивира с подготовката й на административен ръководител.

Членът на ВСС Светла Петкова разказа личните си впечатления от много доброто поведение на прокурор Маджарова в съдебно заседание, получени при атестиране на магистрат в Районен съд Средец.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст