ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Енерго-Про Продажби” напуска борсата

БФББългарска фондова борса

Ентусиазмът след регистрацията на ЕРП дружествата на "БФБ-София", която се случи преди четири години, постепенно утихва, след като и "Енерго-Про Мрежи" АД, и "Енерго-Про Продажби" АД вече са на крачка да бъдат отписани от публичния регистър, който води Комисията за финансов надзор. Те излязоха на борсата през 2011 г., когато държавата продаде своите дялове от по 33% в тях.

Процедурите около търговите предложения от "Енерго-Про Варна" ЕООД (част от групата на "Енерго-Про" а.с., Чехия) за двете дъщерни фирми протекоха повече от успешно. Общо 8.306% от акционерите на "Енерго-Про Продажби" са приели офертата при цена от 23.25 лв., а 9.37% от притежателите на книжа в "Енерго-Про Мрежи" харесаха цената от 164.42 лв. за един брой.

По този начин контролният дял на "Енерго-Про Варна" е нараснал до 98.747% в първото дружество, което снабдява с електрическа енергия девет административни области в Североизточна България – Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. Във второто е достигнал до 95.45 процента. То притежава лиценз за разпределение на електрическа енергия. На 4 юни и "най-големият" дребен инвеститор – Sloane Park Property Trust N.V. от Холандия е продал своите 5.46% и вече не притежава акции от "Енерго-Про Мрежи", а мажоритарният акционер е едноличен собственик.

Тези проценти позволяват на "Енерго-Про Варна" да поиска отписване на двете дружества от публичния регистър, както е записано и в публикуваните търгови предложения. На 8 юни "Енерго-Про Продажби" вече внесе в Комисията за финансов надзор такова заявление.

Това е третото ЕРП дружество, което се отказва от публичния си статут и изтегля акциите си от търговия на "БФБ-София". През септември 2012 г. немската фирма ЕВН свали и двете си компании – снабдителната и разпределителната, от борсата. Това стана скоро след като ЕВН изкупи през фондовото тържище останалите в държавата 33% от акциите с право на глас. Засега публични остават енергофирмите, собственост на чешката ЧЕЗ.

Притежанието на над 95% от гласовете в общото събрание дава право на "Енерго-Про Варна" и без съгласието на останалите акционери на двете ЕРП-та в тримесечен срок да събере всички техни книжа. За да се случи това обаче, компанията майка трябва да отправи нова оферта, която да получи одобрение от Комисията за финансов надзор.

В същото време и неприелите търговото предложение акционери имат право да поискат от водещия акционер да изкупи акциите им в срок от три месеца и на цената от търговото предложение. Все още извън портфейла му са 1.25% от капитала на "Енерго-Про Продажби" и 0.48% от "Енерго-Про Мрежи". А цената е 23.25 лв. за дял при доставчика на електроенергия, и 164.42 лв. за един брой при фирмата за пренос и разпределение на електроенергия. Или по-висока, ако такава бъде евентуално определена при новата оферта. 

Мажоритарният собственик ще запази основната дейност на дъщерните си фирми. В следващите месеци сред приоритетите му били нови инвестиции, за да повиши капацитета на електрическата мрежа, която използва, и да може да посрещне нарасналите нужди за въвеждане на нови производствени мощности в региона. Това добре, но идва друг проблем – че със загубата на публичния статут ще намалее информацията за тези фирми и ще се изгуби контролът върху дейността им.

На 11 юни стана известно, че Комисията за защита на конкуренцията е започнала проучване за злоупотреба с господстващо положение на пазара на обществено снабдяване с ел. енергия на потребители на лицензионната територия на "Енерго-Про Продажби". Регулаторът разследва поведението на "Енерго-Про Мрежи" и на "Енерго-про Продажби" по повод на отказ да възстанови електрозахранването на обект "Цех 203 А" (принадлежащ на "Готар Инвестмънт" ООД). Причината е състоянието на техническата мрежа. Според комисията необоснованият отказ за доставка на електроенергия по същество е неравноправно третиране на фирмата спрямо останалите потребители на територията на индустриална зона Нови пазар.

 

 

В понеделник (8 юни) стана ясно, че "Енерго Про" е подало в арбитражния съд иск срещу страната ни на стойност 54 млн. евро. Това са разходи, които компанията е направила в периода 2012-2014 г. и не са й възстановени, а е трябвало. Процедурата е започнала през юли 2013-а заради решение на ДКЕВР по цените на ел. енергията от март същата година. На 26 май тази година искът е регистриран от Международния център за уреждане на инвестиционни спорове на Световната банка (ICSID).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст